Luận văn Chương trình chuyển dữ liệu từ tập tin Excel sang dạng khác

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN.1

ĐỀCƯƠNG CHI TIẾT.2

MỤC LỤC.4

BẢNG CÁC HÌNH VẼ.6

TÓM TẮT KHÓA LUẬN.7

Chương1KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.9

1.1 Hiện trạng tổchức:.10

1.2 Hiện trạng tin học:.11

1.3 Hiện trạng nghiệp vụ:.11

Chương2MÔ TẢBÀI TOÁN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.12

2.1 Mô tảbài toán:.13

2.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng:.13

2.3 Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề:.14

Chương3 PHÂN TÍCH.15

3.1 Nhận diện các lớp:.16

3.2 Mô tảcác lớp:.16

3.2.1 Cls_O:.16

3.2.2 Cls_DONG:.16

3.3 Sơ đồcác lớp:.16

Chương4THIẾT KẾ.17

4.1 Thiết kếkiến trúc ứng dụng:.18

4.2 Định dạng tập tin Excel:.18

4.2.1 Tập tin đầu vào:.18

4.2.2 Tập tin đầu ra:.20

4.3 Thiết kếgiao diện:.21

4.3.1. Màn hình chính:.21

4.3.2. Màn Hình Thay Đổi Đường Dẫn:.22

4.4 Thiết kếxửlý:.23

4.4.1 Thay đổi đường dẫn:.23

4.4.2 Chuyển đổi tập tin:.24

Chương 5 CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢVÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.27

5.1 Môi trường cài đặt:.28

5.2 Đánh giá kết quả:.28

5.2.1 Kết quả đạt được:.28

5.2.2 Việc chưa làm được:.29

5.3 Hướng phát triển:.29

DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO.30

LỜI KẾT.31

pdf31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chương trình chuyển dữ liệu từ tập tin Excel sang dạng khác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN X  Chúng em xin cảm ơn các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, giảng dạy cho chúng em những bài giảng bổ ích, các kiến thức để chúng em có thể vững vàng trên con đường sự nghiệp. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Dương Văn Phước giúp đỡ hướng dẫn chúng em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Cảm ơn gia đình, anh chị, bạn bè đã hỗ trợ chúng em trong quá trình làm đồ án vừa qua. Sinh viên thực hiện Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan Lê Hoàng Bảo Anh - 1 - - 2 - ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN EXCEL SANG DẠNG KHÁC Giáo viên hướng dẫn: DƯƠNG VĂN PHƯỚC Thời gian thực hiện: 14/04/2008 đến ngày 18/08/2008 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan - 306305123 Lê Hoàng Bảo Anh - 306305002 Loại đề tài: Xây dựng ứng dụng. Nội Dung Đề Tài: Nội dung tóm tắt: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net để xây dựng chương trình chuyển dữ liệu từ tập tin Excel sang dạng khác. Chương trình hỗ trợ chuyển dữ liệu từ các tập tin Excel như: Excel 97, Excel 2000, Excel 2003, Excel 2007,.. và cho phép xuất dữ liệu ra các dạng tập tin: Excel 97, Excel 2000, Excel 2003, Excel 2007, xml, pdf. Chương trình có các chức năng sau: 1. Chuyển danh sách sinh viên đang được lưu trữ trong một tập tin Excel sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới, theo mẫu dưới đây. 2. Chuyển thông tin điểm của sinh viên đang được lưu trữ trong một tập tin Excel - 3 - sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới, theo mẫu dưới đây. 3. Cho phép mở tập tin ngay trên chương trình. Xác nhận của GVHD Dương Văn Phước Ngày tháng năm SV Thực hiện Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan Lê Hoàng Bảo Anh ››› MỤC LỤC #  Trang LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT .............................................................................................2 MỤC LỤC...................................................................................................................4 BẢNG CÁC HÌNH VẼ...............................................................................................6 TÓM TẮT KHÓA LUẬN ...........................................................................................7 Chương 1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG......................................................................9 1.1 Hiện trạng tổ chức: ................................................................................................10 1.2 Hiện trạng tin học: .................................................................................................11 1.3 Hiện trạng nghiệp vụ:............................................................................................11 Chương 2 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ......................12 2.1 Mô tả bài toán: .......................................................................................................13 2.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng: .................................................................13 2.3 Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề: ............................................................14 Chương 3 PHÂN TÍCH ...........................................................................................15 3.1 Nhận diện các lớp: .................................................................................................16 3.2 Mô tả các lớp: .........................................................................................................16 3.2.1 Cls_O: ............................................................................................................16 3.2.2 Cls_DONG: ...................................................................................................16 3.3 Sơ đồ các lớp: .........................................................................................................16 Chương 4 THIẾT KẾ..............................................................................................17 4.1 Thiết kế kiến trúc ứng dụng: ................................................................................18 4.2 Định dạng tập tin Excel:........................................................................................18 4.2.1 Tập tin đầu vào: .............................................................................................18 4.2.2 Tập tin đầu ra: ................................................................................................20 4.3 Thiết kế giao diện:..................................................................................................21 4.3.1. Màn hình chính: .............................................................................................21 - 4 - 4.3.2. Màn Hình Thay Đổi Đường Dẫn: ..................................................................22 4.4 Thiết kế xử lý: ........................................................................................................23 4.4.1 Thay đổi đường dẫn: ......................................................................................23 4.4.2 Chuyển đổi tập tin:.........................................................................................24 Chương 5 CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..........27 5.1 Môi trường cài đặt:................................................................................................28 5.2 Đánh giá kết quả: ...................................................................................................28 5.2.1 Kết quả đạt được:...........................................................................................28 5.2.2 Việc chưa làm được: ......................................................................................29 5.3 Hướng phát triển: ..................................................................................................29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................30 LỜI KẾT ...................................................................................................................31 - 5 - BẢNG CÁC HÌNH VẼ STT Tên hình Mô tả 1 Hình 1 Chức năng lưu theo mã lớp học 2 Hình 2 Chức năng lưu theo mã môn học 3 Hình 3 Sơ đồ các lớp đối tượng 4 Hình 4 Tập tin đầu vào 5 Hình 5 Định dạng đầu vào của danh sách lớp 6 Hình 6 Định dạng đầu vào của Bảng điểm 7 Hình 7 Định dạng đầu ra của Danh sách lớp 8 Hình 8 Định dạng đầu ra của Bảng điểm 9 Hình 9 Màn hình chính 10 Hình 10 Màn hình thay đổi đường dẫn 11 Hình 11 Nút Lưu 12 Hình 12 Lưu ra tập tin Excel 97-2003 13 Hình 13 Lưu ra tập tin Excel 2007 14 Hình 14 Lưu ra tập tin Xml - 6 - TÓM TẮT KHÓA LUẬN Vấn đề nghiêm cứu: Hiện tại, thông tin cá nhân, điểm của các sinh viên thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin đang được lưu trữ trên các tập tin Excel và Khoa cần đưa những thông tin này lên trang web của Khoa. Để chuyển dữ liệu lên trang web thì tập tin Excel phải theo một cấu trúc quy định. Đề tài sẽ xây dựng một chương trình để chuyển dữ liệu từ một tập tin Excel sang lưu trữ trong một tập tin Excel có cấu trúc theo đúng quy định, để đưa thông tin sinh viên lên trang web của Khoa. ¾ Chương trình được xây dựng lên gồm có các chức năng: • Chuyển danh sách sinh viên của từng lớp đang được lưu trữ trong một tập tin Excel sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới. • Chuyển danh sách điểm của từng môn đang được lưu trữ trong một tập tin Excel sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới. • Cho phép mở tập tin ngay trên chương trình. ¾ Phi chức năng: • Chương trình chạy trên: Microsoft Windows XP SP2. • .Net FrameWork 2.0 • Chương trình phải có khả năng hoạt động tốt, ổn định khi mở, đọc, lưu dữ liệu. • Giao diện màn hình:800x600, 1024 x 800. • Chạy trên máy đơn. Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề: Bài toán đặt ra ở trên được giải quyết theo phương pháp bao gồm các bước sau: • Khảo sát yêu cầu tại khoa CNTT. • Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm. • Xác định các loại và định dạng của tập tin kết quả. • Xây dựng sơ đồ lớp. • Thiết kế cơ sở dữ liệu. - 7 - • Định dạng tập tin Excel. • Thiết kế xử lý. • Cài đặt và ứng dụng. Kết quả đạt được: - Quyển báo cáo. - Chương trình chuyển dữ liệu tập tin Excel sang dạng khác đã làm được: • Lưu tập tin Excel sang dạng khác: Excel 97-2003, Excel 2007, Xml. • Có thể mở các tập tin ngay tại chương trình đang chạy. • Cho phép người dùng thay đổi đường dẫn tới các tập tin. - 8 - Chương 1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Nội dung: 1.1 Hiện trạng tổ chức. 1.2 Hiện trạng tin học. 1.3 Hiên trạng nghiệp vụ. - 9 - - 10 - 1.1 Hiện trạng tổ chức: Sơ đồ tổ chức: Ban chủ nhiệm khoa Đội ngũ VP Khoa Phòng máy Các lớp giảng viên - Ban chủ nhiệm khoa gồm: Trưởng khoa • Trưởng khoa: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động giảng dạy, chương trình đào tạo, điều hành khoa. - Văn phòng khoa: Ban chủ nhiệm khoa và trợ lý khoa. • Lo các hoạt động cho khoa như: mời giáo viên giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu cho giảng viên, lịch học, lịch thi cho sinh viên học sinh, lịch làm việc cho trưởng khoa. • Lo kết quả học tập: Quản lý các kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Trợ lý cho trưởng khoa về các hoạt động thực tập tốt nghiệp và công tác sinh viên học sinh. • Đoàn khoa: Quản lý đoàn viên, tổ chức thực hiện các hoạt động do đoàn cấp trên đưa xuống. - Đội ngũ giảng viên: gồm các giáo viên giàu kinh nghiệm thỉnh giảng từ các trường Đại học lớn trong và ngoài nước kết hợp với các đội ngũ giảng viên cơ hữu cán bộ quản lý tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm giảng dạy và chủ nhiệm lớp. - Phòng máy là nơi sinh viên thực hành trao dồi thêm kiến thức, tăng cường thêm kỹ năng, kinh nghiệm, phục vụ cho việc tiếp cận thực tế của sinh viên học sinh. - Các lớp: Gồm 2 hệ: • Hệ Cao Đẳng • Hệ Trung Cấp chuyên nghiệp 1.2 Hiện trạng tin học: - Văn phòng khoa có ba máy tính nối mạng nội bộ và có thể truy cập Internet. - Văn phòng khoa quản lý sinh viên học sinh bằng các phần mềm văn phòng: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word… - Hiện tại khoa đã có Website với nhiều chuyên mục về học tập giảng dạy, các tin tức sự kiện mới liên quan tới công nghệ thông tin thu hút nhiều giảng viên, sinh viên học sinh tham gia giao lưu học tập, trao đổi thêm kinh nghiệm cùng kiến thức mới. 1.3 Hiện trạng nghiệp vụ: Hiện tại trước khi đưa điểm lên web khoa, trợ lý khoa phải chỉnh bảng điểm theo đúng định dạng của trang web để sinh viên có thể coi điểm thi của mình. Công việc này diễn ra sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian cho người làm việc khi phải ngồi xử lý kích thước của tập tin trước khi đưa lên trang web. Chính vì vậy mà cần có một chương trình xử lý các bảng điểm trở về một định đạng nhất định để đưa lên trang web mà không mất quá nhiều thời gian của người xử lý. Đó cũng là lý do chúng em chọn đề tài này. - 11 - Chương 2 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Nội Dung: 2.1 Mô tả bài toán. 2.2 Yêu cầu chức năng, phi chức năng. 2.3 Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề. - 12 - - 13 - 2.1 Mô tả bài toán: Hiện tại, thông tin cá nhân, điểm của các sinh viên thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin đang được lưu trữ trên các tập tin Excel và Khoa cần đưa những thông tin này lên trang web của Khoa. Để chuyển dữ liệu lên trang web thì tập tin Excel phải theo một cấu trúc quy định. Đề tài sẽ xây dựng một chương trình để chuyển dữ liệu từ một tập tin Excel sang lưu trữ trong một tập tin Excel có cấu trúc theo đúng quy định, để đưa thông tin sinh viên lên trang web của Khoa. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình VisualBasic.Net 2005. 2.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng: - Yêu cầu chức năng: • Chuyển danh sách sinh viên đang được lưu trữ trong một tập tin Excel sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới, theo mẫu dưới đây. Hình 1_Chức năng lưu theo mã số lớp học • Chuyển thông tin điểm của sinh viên đang được lưu trữ trong một tập tin Excel sang lưu trong một tập tin Excel có cấu trúc mới, theo mẫu dưới đây. - 14 - Hình 2_Chức năng lưu theo mã môn học • Cho phép mở tập tin trên chương trình. - Yêu cầu phi chức năng: • Chương trình chạy trên: Microsoft Windows XP SP2. • .Net FrameWork 2.0 • Chương trình phải có khả năng hoạt động tốt, ổn định khi mở, đọc, lưu dữ liệu. • Giao diện màn hình:800x600, 1024 x 800, • Chạy trên máy đơn. 2.3 Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề: Bài toán đặt ra ở trên được giải quyết theo phương pháp bao gồm các bước sau: • Khảo sát yêu cầu tại khoa CNTT • Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm. • Xác định các loại và định dạng của tập tin kết quả. • Xây dựng sơ đồ lớp. • Định dạng tập tin Excel. • Thiết kế giao diện. • Thiết kế xử lý. • Cài đặt và ứng dụng. Chương 3 PHÂN TÍCH Nội dung: 3.1 Nhận diện các lớp. 3.2 Mô tả các lớp. 3.3 Sơ đồ lớp. - 15 - - 16 - 3.1 Nhận diện các lớp: STT Tên lớp Mô tả 1 Cls_O Lớp Ô 2 DONG Lớp Dòng 3.2 Mô tả các lớp: 3.2.1 Cls_O: STT Tên thuộc tính Mô tả 1 chisodong Chỉ số dòng 2 tencot Tên cột 3 giatrio Giá trị ô 3.2.2 Cls_DONG: STT Tên thuộc tính Mô tả 1 chisodong Chỉ số dòng 3.3 Sơ đồ các lớp: Cls_O -chisodong -tencot -giatrio Cls_Dong -chisodong 11..* Thuoc Hình 3_Sơ đồ các lớp đối tượng Chương 4 THIẾT KẾ Nội dung: 4.1 Thiết kế kiến trúc ứng dụng. 4.2 Định dạng tập tin Excel. 4.3 Thiết kế giao diện. 4.4 Thiết kế xử lý. - 17 - - 18 - 4.1 Thiết kế kiến trúc ứng dụng: Lớp nhận yêu cầu từ giao diện Các lớp kết nối, đọc, ghi tập tin Tập tin Giao diện 4.2 Định dạng tập tin Excel: 4.2.1 Tập tin đầu vào: Hình 4_Định dạng tập tin đầu vào - 19 - • Định dạng tập tin Excel đầu vào khi đưa vào chương trình: o Danh sách lớp: Hình 5_Định dạng đầu vào của danh sách lớp o Bảng điểm Hình 6_Định dạng đầu vào của bảng điểm - 20 - 4.2.2 Tập tin đầu ra: • Danh sách lớp: Hình 7_Định dạng đầu ra của danh sách lớp • Bảng điểm: Hình 8_Định dạng đầu ra bảng điểm - 21 - 4.3 Thiết kế giao diện: 4.3.1. Màn hình chính: 10 3 21 6 5 4 11 7 8 9 Hình 9_Màn hình chính Mô tả chi tiết: STT Tên control Loại control Công dụng 1 txtnhanfile Textbox Đường dẫn đến tập tin nguồn đưa vào 2 txtxuatfile Textbox Đường dẫn đến tập tin kết quả 3 btnduongdan Button Cho phép người dùng thay đổi đường dẩn tới tập tin nguồn và tập tin kết quả 4 flsxuatfile FileListBox Hiển thị tên các tập tin kết quả 5 flsnhanfile FileListBox Hiển thị tên các tập tin nguồn 6 cmbloaifile ComboBox Hiển thị tên loại file người dùng muốn chuyển đổi 7 btnconver Button Thực hiện chuyển đổi tập tin 8 btnmofile Button Mở tập tin Excel được chọn 9 btnmothumuc Button Mở đến thư mục chứa tập tin Excel 10 btnthoat Button Thoát khỏi chương trình 11 rdbdanhsach RadioButton Chọn chức năng chuyển dữ liệu - 22 - 4.3.2. Màn Hình Thay Đổi Đường Dẫn: 1 3 2 4 65 Hình 10_Màn hình thay đổi đường dẫn Mô tả chi tiết: STT Tên control Loại control Công dụng 1 txtnhap ListBox Hiển thị tên các sheet sẽ được lưu 2 txtxuat ListBox Hiển thị tên các môn học cho người dùng chọn 3 btnnhap Button Cho phép người dùng thay đổi đường dẫn đến tập tin nguồn 4 btnxuat Button Cho phép người dùng thay đổi đường dẫn đến tập tin kết quả 5 btnluu Button Lưu lại đường dẫn 6 btndong Button Đóng lại màn hình chọn đường dẫn - 23 - 4.4 Thiết kế xử lý: 4.4.1 Thay đổi đường dẫn: Hình 11_Nút Lưu Cls_Xu_Ly Tao_Duong_Dan Cls_Quan_Ly_Duong_Dan_XML Tao_Duong_Dan btnluu_Click FrmDuongDan Xml Nhấn chọn Lưu - 24 - 4.4.2 Chuyển đổi tập tin: • Lưu tập tin Excel 97-2003: Chọn tập tin Excel 97-2003 Chọn tập tin cần chuyển đổi Nhấn chọn đồng ý Hình 12_Lưu ra tập tin Excel 97-2003 FrmMainForm btnconver_Click Cls_Quan_Ly_Excel Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_03 Cls_Quan_Ly_Excel Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_03 Cls_Xu_Ly_DS Doc_Nhieu_Sheet_03 Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_03 Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_03 Cls_Xu_Ly_BD Doc_Nhieu_Sheet_03 Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_03 Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_03 Cls_Xu_Ly_Ghi Ghi_Nhieu_Sheet Excel 97-2003 - 25 - • Lưu tập tin Excel 2007: Chọn tập tin Excel 97-2003 Chọn tập tin cần chuyển đổi Hình 13_Lưu ra tập tin Excel 2007 Nhấn chọn đồng ý FrmMainForm btnconver_Click Cls_Quan_Ly_Excel Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_07 Cls_Quan_Ly_Excel Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_07 Cls_Xu_Ly_DS Doc_Nhieu_Sheet_07 Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_07 Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_07 Cls_Xu_Ly_BD Doc_Nhieu_Sheet_07 Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_07 Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_07 Cls_Xu_Ly_Ghi Ghi_Nhieu_Sheet Excel 2007 - 26 - • Lưu ra tập tin Xml: Chọn tập tin XmlChọn tập tin cần chuyển đổi Nhấn chọn đồng ý Hình 14_Lưu ra tập tin Xml FrmMainForm btnconver_Click Cls_Quan_Ly_Excel Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_XML Cls_Xu_Ly_DS Doc_Nhieu_Sheet_XML Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_DS_XML Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_XML Cls_Xu_Ly_BD Doc_Nhieu_Sheet_XML Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_XML Doc_Du_Lieu_Mot_Sheet_XML Cls_Xu_Ly_Ghi Ghi_Danh_Sach Cls_Xu_Ly_Ghi Ghi_Bang_Diem Doc_Tat_Ca_Du_Lieu_BD_XML Cls_Quan_Ly_Excel XML Chương 5 CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Nội dung: 5.1 Môi trường cài đặt. 5.2 Đánh giá kết quả. 5.3 Hướng phát triển. - 27 - 5.1 Môi trường cài đặt: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nhiều công nghệ mới được ra đời, xuất hiện nhiều ngôn ngữ mới đáp ứng cho nhiều nhu cầu khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc lựa chọn công nghệ cao phù hợp với ứng dụng là điều quan trọng. Visual Basic.Net là một ngôn ngữ khá mới lạ và có nhiều hứa hẹn trong công nghệ phát triển các phần mềm ứng dụng. Đề tài“CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN EXCEL SANG DẠNG KHÁC” được xây dựng dựa vào các kiến thức cơ bản lập trình kết hợp với công nghệ hiện có trong ngôn ngữ . • Công nghệ sử dụng: .Net Framework 2.0 • Môi trường cài đặt: Microsoft Windows XP SP2 • Ngôn ngữ sử dụng xây dựng chương trình: Visual Basic.Net • Lưu trữ dữ liệu: Excel, Xml 5.2 Đánh giá kết quả: 5.2.1 Kết quả đạt được: Xây dựng chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin Excel sang dạng khác nhằm giúp cho công việc định dạng bảng điểm danh sách lớp của người trợ lí khoa được nhanh tiết kiệm được nhiều thời gian Trong đề tài này, vận dụng các kiến thức căn bản đã học về ngôn ngữ Visual Basic.Net, Xml cùng các nghiệp vụ cơ bản của việc lập trình, chúng em đã xây dựng được chương trình có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản: • Chuyển đổi dữ liệu tập tin Excel sang dạng khác là: Excel 97-2003, Excel 2007, Xml • Cho phép người dùng thay đổi đường dẫn tới tập tin đầu vào và tập tin kết quả - 28 - 5.2.2 Việc chưa làm được: Mặc dù rất cố gắng, nhưng do kiến thức hạn hẹp nên khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế như: • Chương trình còn phụ thuộc nhiều vào bộ Office của Microsoft • Giao diện chương trình chưa được đẹp • Chương trình chỉ hỗ trợ các tập tin Excel 2003, 2007 • Tập tin Excel khi đưa vào chương trình phải có định dạng theo mẫu được quy định sẵn 5.3 Hướng phát triển: Khóa luận cơ bản đã đạt được các yêu cầu. Tuy nhiên, các kết quả còn khá khiêm tốn do hạn chế về tài liệu và thời gian. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện, khóa luận sẽ cố gắng phát triển thêm nhưng nội dung sau: • Làm cho chương trình đẹp mắt hơn, thu hút được người sử dụng • Chương trình sẽ phù hợp với nhiều dạng tập tin Excel hơn • Tạo thêm nhiều định dạng mới phù hợp với nhiều tập tin Excel đầu vào • Chương trình không chỉ lưu ra các tập tin Excel, Xml mà còn một số tập tin khác như: html, pdf,… - 29 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, CN. Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, Sách Khai phá VisualBasic.Net với các bài tập lập trình căn bản, NXB Thanh Niên, năm 2006 [2] Nguyễn Ngọc Bình Phương, Sách Các giải pháp lập trình VisualBasic.Net (tập 2), NXB Giao Thông Vận Tải, năm 2006 [3] Phạm Hữu Khang, Sách Kỹ Thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic.Net (Tập 2), NXB Lao động – Xã hội, năm 2006 [4] Báo cáo tốt nghiệp của các anh chị đi trước [5] Các Website tham khảo: - - - - - - - - 30 - LỜI KẾT X  Trong thời gian làm khóa luận chúng em đã vận dụng những kiến thức đã học, và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúng em mong rằng chương trình có thể giúp một phần nhỏ vào công việc của các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin. Do thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận còn có nhiều sai sót. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để khóa luận hoàn thiện hơn. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Dương Văn Phước cùng toàn thể thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành, gia đình và bạn bè đã hổ trợ giúp đỡ chúng em hoàn thành khóa luận này. Sinh viên thực hiện Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan Lê Hoàng Bảo Anh - 31 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Chương trình chuyển dữ liệu từ tập tin Excel sang dạng khác.pdf