Luận văn Composit polypropulen gia cường bằng sợi chuối

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf44 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Composit polypropulen gia cường bằng sợi chuối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
Tài liệu liên quan