Luận văn Đa thức lucas, đa thức euler và số lucas, số euler

Mở đầu

1

1 Dãy hồi quy tuyến tính 3

1.1 Iđêan và đa thức đặc trưng tối thiểu 3

1.2 Nghiệm của quan hệ hồi quy 5

1.3 Quan hệ hồi quy không thuần nhất 10

1.4 Định lí Mahler-Lech 11

2 Số Euler và đa thức Lucas suy rộng 14

2.1 Hàm Euler và dãy Fibonacci 14

2.1.1 Hàm Euler 14

2.1.2 Số Fibonacci 19

2.2 Tính trù mật của ộ(Fn)/Fn 22

2.3 Số Euler và đa thức Lucas suy rộng 38

Tài liệu tham khảo

42

 

pdf45 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức lucas, đa thức euler và số lucas, số euler, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_da_thuc_lucas_da_thuc_euler_va_so_lucas_so_euler.pdf
Tài liệu liên quan