Luận văn Đặc trưng euler và một số ứng dụng

1 Một số kiến thức sơ lược về

lý thuyết đồ thị 5

1.1. Định nghĩa đồ thị 5

1.1.1. Dịnh nghĩa 1 5

1.1.2. Dịnh nghĩa 2 6

1.1.3. Dịnh nghĩa 3 7

1.1.4. Dịnh nghĩa 4 7

1.2. Chu trình 7

1.3. Một số dạng đồ thị 8

1.3.1. Dồ thị phẳng 8

1.3.2. Dồ thị đối ngầu 8

1.3.3. Dồ thị liên thông 10

1.3.4. Dơn đồ thị 11

1.3.5. Dồ thị đầy đủ 11

1.3.6. Dồ thị phân đôi dầy đủ 11

1.4. Cày 12

2 Một số cách chứng minh

công thức đặc trưng Euler 14

2.1. Chứng minh dựa trẽn lý thuyết đồ thị 14

2.2. Chứng minh sử dụng phương pháp điện tích 19

2.2.1. Diện tích 20

2.2.2. Diện tích dối ngẫu 20

 

pdf58 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đặc trưng euler và một số ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dac_trung_euler_va_mot_so_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan