Luận văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An

(Bản scan)

 4ội lung

Lời'.ảm ơn

Trang

Bảig chữ cái viết tắt tiếng Anh

Mởiầu 1

CHIỠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU Tư CỦA

CÍNG TY HOA KỲ Ở VIỆT NAM. 5

l.l.Bản chất, đặc điểm và vai trò của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ 5

1.11. Khái niệm và định nghĩa vể công ty xuyên quốc g ia . 5

1.12. Tổng quan lý thuyết về sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên

quờ g ia . 9

1.13. Đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia Hoa K ỳ . 15

1.2 Bối cảnh kinh tế •chính trị ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty

xu«n quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. Jg

1.21. Quan điểm của Việt Nam đối với việc thu hút các công ty xuyên quốc

g ia. 18

1.22. Tổng quan các chính sách thúc đẩy các công ty xuyên quốc gia đầu tư ra

nước ngoài của Chính phủ Hoa K ỳ .

1.23. Lợi thế canh tranh của các công ty xuyên quốc gia Hoa kỳ tại Việt Nam . 26

1.24. Quan hệ Việt Nam - Hoa K ỳ . 34

Ké luậrt chương 1 . 38

CHTƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA

HfA KỲ Ở VIÊT NAM. 40

 

pdf96 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_vao_nghe_an.pdf
Tài liệu liên quan