Luận văn Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic

Lời cam đoan

Lời cảni ơn ii

Mục lục ỉii

Mở đầu 1

1 Tập tiếp tuyến cấp hai và đạo hàm theo phương cấp hai 3

1.1 Tập tiếp tuyến cấp hai 3

1.2 Dạo hàin theo phương parabolic cấp hai 6

2 Diều kiện cần tối ưu 14

2.1 Diều kiện cần cấp hai dạng hệ không tương thích 14

2.2 Diều kiện cần cấp hai dạng nhãn tử Lagrange 18

2.3 Các hệ quả và các ví dụ 23

3 Diều kiện đù tối ưư 28

3.1 Diều kiện cấp hai dạng nhăn tử Lagrange 28

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dieu_kien_toi_uu_cap_hai_cho_bai_toan_toi_uu_da_muc.pdf