Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC

TRANG TỰA

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

CẢM ƠN iii

MỤC LỤC iv

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU 1

Đặt vấn đề 1

Mục tiêu đề tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3

2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý và địa hình 3

2.1.2 Đặc điểm điều kiện và khí hậu 5

2.1.3 Tình hình dân số 7

2.2 Sơ lược tình trạng kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 8

2.3 Sơ lược tình hình phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 9

2.4 Tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 9

2.4.1 Nuôi trồng thủy sản nước lợ 11

2.4.2 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 13

2.5 Đánh giá tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh quảng ngãi 13

2.6 Đặc điểm sinh học tôm sú 14

2.7 Đặc điểm phân loại tôm sú 15

2.8 Phân bố 16

2.9 Tập tính sống 17

2.10 Đặc điểm dinh dưỡng 17

2.11 Yếu tố môi trường sống 18

2.12 Đặc điểm sinh trưởng 18

2.13 Tình hình nuôi tôm trên Thế giới và Việt Nam 19

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 20

Bố trí điều tra 22

Phương pháp điều tra và thu thập số liệu 23

Phương pháp phân tích 23

Phân tích các yếu tố kỹ thuật 24

Phân tích các yếu tố kinh tế 25

Phân tố số liệu 25

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26

Quy trình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi 26

Kỹ thuật nuôi vỗ tôm sú bố mẹ 26

Kỹ thuật ương ấu trùng 30

Quy mô sản xuất của các trại giống tôm sú tại Quãng Ngãi 30

Thiết kế trại 31

Kết cấu và tuổi thọ trại 31

Tình hình sản xuất 32

Trình độ của người quản lý và người điều hành trại 34

Nguồn nước cung cấp cho trại sản xuất giống 36

Mùa vụ sản xuất 37

Mật độ thả ương 38

Tỷ lệ sống của ấu trùng tôm 39

Hình thức thay nước của ấu trùng 40

Số lượng tôm bố mẹ 41

Số lượng post xuất mỗi đợt 41

Số đợt sản xuất trong năm 42

Tình hình dịch bệnh tôm 42

Phòng bệnh cho ấu trùng 43

Trị một số bệnh thường gặp trong SXG tôm sú tại Quảng Ngãi 44

Đánh giá hiện trạng trại sản xuất giống dựa trên TCN 44

Khu vực xây dựng trại 45

Các hạng mục công trình xây dựng 46

Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 46

Thức ăn cho ấu trùng 46

Thuốc trị bệnh và trang thiết bị phục vụ sản xuất 48

Nguồn tôm bố mẹ cung cấp cho sản xuất 49

Nguồn thức ăn cung cấp cho bố mẹ 50

Dụng cụ và phương tiện vận chuyển 51

Thị trường tiêu thụ 52

Hiệu quả kinh tế 52

Chính sách nhà nước 53

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55

Kết luận 55

Đề nghị 55

 

doc72 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2458 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN_TUAN_TS27.doc
  • pdfLVTN_TUAN_TS27.pdf
Tài liệu liên quan