Luận văn Định lý bốn bình phương của lagrange và một số cải tiến

Mở đầu 1

Chương 1. Định lý bốn bình phương của Lagrange 3

1.1 Biểu diễn tổng bình phương và Định lý bốn bình phương của

Lagrange 3

1.2 Dịnh lý Legendre-Gauss và Bài toán Waring 7

Chương 2. Cải tiến Định lý bốn bình phương của Z.W.Sun và

Y.C. Sun 13

2.1 Cải tiến của Z.W. Sun 13

2.2 Cải tiến của z.w. Sun - Y.c. Sun 19

Chương 3. Cải tiến của L. Goldmakher-P. Pollack và Thuật toán

tìm biểu diễn 25

3.1 Tập ràng buộc và cải tiến của L. Goldmakher và p. Pollack . 25

3.2 Thuật toán tìm biểu diễn tổng bình phương 29

Kết luận 36

Tài liệu tham khảo

37

 

pdf40 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định lý bốn bình phương của lagrange và một số cải tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dinh_ly_bon_binh_phuong_cua_lagrange_va_mot_so_cai.pdf
Tài liệu liên quan