Luận văn Đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng

Lời cảni ơn 1

Mỏ đầu 2

Chương 1 Các khái niệm và định lý cơ bản của hình học phang 4

1.1. Ký hiệu và hệ thức cơ bàn trong tam giác 4

1.2. DỊnh lý Thales rà (lịnh lý Pythagoras 5

1.2.1. Dinh lý Thales . ’ . 5

1.2.2. Dinh lý Pythagoras 6

1.3. Dinh lý hàm số sin và định lý hàm số cosin 7

1.3.1. DỊnh lý hàm số sin 7

1.3.2. Dịnh lý hàm số cosin 8

1.4. Dịnh lý Stewart 9

1.5. Dinh lý đường trung tuyến 10

1.6. DỊnh lý về dường phân giác 11

1.7. Công thức góc chia đói 12

1.8. Cõng thức về diện tích của tam giác 14

1.9. Tỉ số diện tích hai tam giác 16

1.10. Dường thẳng Euler 16

Chương 2 Dồng quy cùa các đường thẳng 18

2.1. Các diểm đặc biệt nổi tiếng trong tam giát: 18

2.1.1. Các điểm đặc biệt quen biết 18

2.1.2. Một số điểm đặc biệt khác 19

2.2. Dịnh lý Ceva 20

2.3. Một số mờ rộng của dinh lý Ceva trong mặt phăng 21

2.3.1. DỊnh lý Ceva dạng sin 21

2.3.2. Mở rộng định lý Ceva trong inặt phảng 22

2.4. Bài toán . . . . 24

 

pdf67 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dong_quy_va_thang_hang_trong_hinh_hoc_phang.pdf
Tài liệu liên quan