Luận văn Giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông

Lời cảm ơn iii

Lời cam đoan iv

Tóm tắt nội dung V

Danh sách ký hiệu vi

Mở đầu 1

1 Cơ sở lý thuyết 2

1.1 Một số kiến thức chuẩn bị 2

1.2 Không gian tuyến tính định chuẩn, không gian có tích

vô hướng 2

1.3 Không gian các hàm liên tục 4

1.3.1 Trực giao hóa Gram-Schmidt 7

1.3.2 Da thức với hệ số thực 7

1.4 Da thức trực giao 8

1.4.1 Da thức Legendre 9

1.4.2 Da thức Chebyshev loại I 10

1.4.3 Da thức Chebyshev loại II 10

1.4.4 Da thức Hermite 12

1.4.5 Da thức lượng giác 13

2 Giải một số bài toán 15

2.1 Giải một số bài toán cao cấp 15

2.2 Giải một số bài toán sơ cấp 27

 

pdf42 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giao_thuc_truc_giao_va_ung_dung_trong_toan_pho_thon.pdf
Tài liệu liên quan