Luận văn Infimum của phổ của toán tử laplace - Beltrami trên miền giả lỗi bị chặn với metric bergman

Phần mở đầu

1

1 Một số kiến thức về giải tích phức nhiều biến 4

1.1 Hàm đa điều hòa dưói và miền già lồi 4

1.1.1 Hàm đa điều hòa dưới 4

1.1.2 Miền giả lỗi 6

1.2 Toán tử Laplace-Beltrami trẽn đa tạp Kãliler 7

2 Cận dưới nhủ nhất của pho của toán tữ Laplace-Beltrami

trẽn miền giả lồi bị chận 11

2.1 Ưóc lượng cặn dưới cùa A1 11

2.2 Ước lượng cặn trẽn của Aj 23

2.3 Giá trị cực đại của A1 trẽn một vài miền đặc biệt 30

Kết luận 35

Tai liệu tham khảo

36

 

pdf42 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Infimum của phổ của toán tử laplace - Beltrami trên miền giả lỗi bị chặn với metric bergman, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_tranthimai_2015_5721_1869486.pdf
Tài liệu liên quan