Luận văn Khai thác yếu tố nới chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị lấy thành phố Đà Nẵng làm địa bàn nghiên cứu

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về khái niệm yếu tố nới chốn trong tổ chức không gian đô thị

Chương 2: Các luận cứ khoa học để nhận diện và khai thác yếu tố nới chốn trong việc tạo dựng bản sắc không gian đô thị

Chương 3: Kết quả nghiên cứu những đề xuất nhằm nhận diện và khai thác yếu tố nới chốn trong tổ chức không gian đô thị có bản sắc

pdf231 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khai thác yếu tố nới chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị lấy thành phố Đà Nẵng làm địa bàn nghiên cứu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUAN AN BAO VE CHINH THUC.pdf
Tài liệu liên quan