Luận văn Khảo sát cấu trúc hợp chất Dinitrosopentamethylenetetramine bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát cấu trúc hợp chất Dinitrosopentamethylenetetramine bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C

Mục lục

Mở đầu

1. Đại cương về hợp chất DNPT

2. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

3. Độ chuyển dịch hóa học (PPM) của một số hợp chất họ Nitrosamine

4. Độ chuyern dịch hóa học (PPM) của một số hợp chất có nhóm chức N-C=O

5. Đặc trưng của hệ thống có tính cộng hưởng nhóm N-N=O, N-C=O

6. Một số phương pháp thực nghiệm cộng hưởng từ hạt nhân

Phần thực nghiệm

Kết luận

 

pdf20 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát cấu trúc hợp chất Dinitrosopentamethylenetetramine bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan