Luận văn Khảo sát đặc điểm di truyền và tinh dầu các quần thể tràm (Melaleuca cajuputi) trên một số khu vực thuộc tỉnh miền nam Việt Nam

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát đặc điểm di truyền và tinh dầu các quần thể tràm (Melaleuca cajuputi) trên một số khu vực thuộc tỉnh miền nam Việt Nam

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

 

pdf36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát đặc điểm di truyền và tinh dầu các quần thể tràm (Melaleuca cajuputi) trên một số khu vực thuộc tỉnh miền nam Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan