Luận văn Khảo sát hàm lượng Zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang và sắc ký lỏng - đầu dò MS

(Bản scan)

Mục lục

Lời mở đầu

Tổng quan

Chương 1: Giới thiệu về zearalenone

Chương 2: Các phương pháp xác định zearalenone

Chương 3: Nguyên lý của sắc ký lỏng

Chương 4: Nguyên lý của đầu dò huỳnh quang và thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang

Chương 5: Nguyên lý của phổ khối lượng và thiết bị sắc ký lỏng - đầu dò khối phổ

Thực nghiệm

Chương 6: hóa chất và dụng cụ

Chương 7: Khảo sát các điều kiện tối ưu hóa trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang

Chương 8: Khảo sát các qui trình chiết mẫu

Chương 9: Khảo sát trên mẫu thật

kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf10 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát hàm lượng Zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang và sắc ký lỏng - đầu dò MS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf11.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
Tài liệu liên quan