Luận văn Khảo sát hiện trạng chất lượng nước và mô hình chế biện thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát hiện trạng chất lượng nước và mô hình chế biện thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng

Mục lục

Đặt vấn đề

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hiện trạng chất lượng nước và mô hình chế biện thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Tài liệu liên quan