Đồ án Thiết kế máy sấy đứng (eva)

Vật liệu sẽ tạo lên trường biến đổi nhiệt độ va hàm ẩm khi sấy .ở giai đoạn đầu nhiệt độ bề mặt của vật liệu tăng đến nhiệt độ của nhiệt kế ẩm và sự chênh lệch nhiệt độ giữa tâm và bề măt giảm dần .

Ơ giai đoạn sấy với vận tốc không đổi khi sấy với cường độ thấp nhiệt độ bên trong vật liệu đồng đều , khi cường độ sấy cao nhiệt độ bề mặt sẽ lớn hơn nhiệt độ tâm . Trong giai đoạn 2 nhiệt độ trên bề mặt luôn luôn lớn hơn nhiệt độ ở tâm .Khi có nguồn nhiệt từ bên trong ,nhiệt độ cảu tâm cấu kiện có thể lớn hơn nhiệt độ của bề mặt .

 

doc40 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế máy sấy đứng (eva), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclosaydung`.doc
  • dwgEVA.DWG