Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC

TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ vii

DANH SÁCH CÁC HÌNH viii

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu đề tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Vị Trí Địa Lý – Địa Hình Tỉnh Cà Mau 2

2.2 Điều Kiện Tự Nhiên Tỉnh Cà Mau 4

2.2.1 Khí hậu - thời tiết 4

2.2.2 Diện tích đất nuôi thủy sản 4

2.2.3 Chất lượng nước vùng nuôi thủy sản 5

2.2.4 Cơ sở thức ăn tự nhiên 6

2.3 Đặt Điểm Sinh Học Của Tôm Sú 7

2.3.1 Phân loại 7

2.3.2 Phân bố 7

2.3.3 Khả năng thích nghi với môi trường sống 7

2.3.4 Tập tính sống 8

2.3.5 Đặc điểm sinh sản 8

2.3.6 Đặc điểm dinh dưỡng 8

2.3.7 Đặc điểm sinh trưởng 9

2.4 Tình Hình Nuôi Tôm Sú 9

2.4.1 Trên Thế Giới 9

2.4.2 Tình hình nuôi tôm tại Việt Nam 10

2.4.3 Tình hình nuôi tôm tại Cà Mau 11

2.5 Một Số Bệnh Thường Gặp 11

2.5.1 Bệnh do virus 11

2.5.2 Bệnh do vi khuẩn 13

2.5.3 Bệnh do môi trường và dinh dưỡng 14

2.6 Vấn Đề Phòng Và Trị Bệnh Tôm 15

2.6.1 Phòng bệnh 15

2.6.2 Trị bệnh 16

2.7 Tổng Quan Về Hóa Chất, Kháng Sinh Và Chế Phẩm Sinh Học 16

2.7.1 Kháng sinh 16

2.7.2 Hóa chất 24

2.7.3 Chế phẩm sinh học trong nuôi tôm 29

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 33

3.1 Địa Điểm Và Thời Gian Thực Hiện Đề Tài

3.2 Phương Pháp Điều Tra 33

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33

3.2.2 Nội dung điều tra 33

3.3 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 34

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35

4.1 Đặc Điểm Kinh Tế – Xã Hội 35

4.1.1 Trình độ văn hóa 35

4.1.2 Số năm nuôi tôm 35

4.1.3 Các nguồn học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm 36

4.1.4 Tập huấn và khuyến ngư 36

4.1.5 Những khó khăn trong quá trình nuôi 37

4.2 Đặc Trưng Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú 37

4.2.1 Ao nuôi tôm 37

4.2.2 Cải tạo ao 39

4.2.3 Chuẩn bị nước ao nuôi 40

4.2.4 Nguồn giống 41

4.2.5 Thức ăn 41

4.2.6 Tình hình dịch bệnh 42

4.3 Đặc Trưng Về Việc Sử Dụng Hóa Chất, Kháng Sinh

Và Chế Phẩm Sinh Học Trong Nuôi Tôm Công Nghiệp Tại Cà Mau 44

4.3.1 Hóa chất 44

4.3.2 Kháng sinh 46

4.3.3 Chế phẩm sinh học 49

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52

pdf64 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTRUONG QUANG VINHTS27.pdf
  • docTRUONG QUANG VINHTS27.doc
Tài liệu liên quan