Luận văn Khảo sát sự biểu hiện gen 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase tham gia tổng hợp ethylen trong quá trình lão suy do thụ phấn cảm ứng ở Dendrobium

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát sự biểu hiện gen 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase tham gia tổng hợp ethylen trong quá trình lão suy do thụ phấn cảm ứng ở Dendrobium

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Vật liệu và phương

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát sự biểu hiện gen 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase tham gia tổng hợp ethylen trong quá trình lão suy do thụ phấn cảm ứng ở Dendrobium, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan