Dạy học phần hóa học hữu cơ 11 với việc ứng dụng công nghệ thông tin

(Bản scan)

Benzen là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, nhiệt độ sôi là 80 độ C

Benzen nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan trong nhiều chất

Benzen là dung môi hòa tan tốt hòa tan nhiều chất hữu cơ

Stizen là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước và không tan trong nước

Naphtalen là chất rắn màu trắng, thăng hoa ở nhiệt độ thường, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu co

pdf137 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dạy học phần hóa học hữu cơ 11 với việc ứng dụng công nghệ thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDạy học phần hóa học hữu cơ 11 với việc ứng dụng công nghệ thông tin.pdf
Tài liệu liên quan