Luận văn Mối quan hệ giữa gen halothane và gen thụ thể estrogen với hàm lượng kích thích tố sinh dục và khả năng sinh sản của đực giống

(Bản scan)

Luận văn Mối quan hệ giữa gen halothane và gen thụ thể estrogen với hàm lượng kích thích tố sinh dục và khả năng sinh sản của đực giống

Mục lục

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3:  Vật liệu và phương pháp

Chương 4: Kết quả và biện luận

Chương 5: Kết luận và đề nghị

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Mối quan hệ giữa gen halothane và gen thụ thể estrogen với hàm lượng kích thích tố sinh dục và khả năng sinh sản của đực giống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan