Luận văn Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính

Luận văn Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính

Phân loại trạng thái

ta nói trạng thái i đến được trạng thái j nếu tồn tại Pi > 0 với n > = 0 kí hiệu i -> j

Hai trạng thái i và j được gọi là liên thông nếu i -> j và j -> i

 

pdf24 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_115_4658_1869986.pdf
Tài liệu liên quan