Luận văn Một số nghiên cứu nhóm enzym hydrolase tuyến tụy và ứng dụng trong sản xuất pepton - Pancreatic

(Bản scan)

Luận văn Một số nghiên cứu nhóm enzym hydrolase tuyến tụy và ứng dụng trong sản xuất pepton - pancreatic

Mục lục

1. Lời mở đầu

2: Tổng quan tài liệu

3. Nguyên liệu - thiết bị - phương pháp

4. Kết quả - biện luận

5. Kết luận - đề nghị

pdf35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số nghiên cứu nhóm enzym hydrolase tuyến tụy và ứng dụng trong sản xuất pepton - Pancreatic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Tài liệu liên quan