Luận văn Nghiên cứu tổng hợp phân urea nhả chậm

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu tổng hợp phân urea nhả chậm

Mục lục

Mở đầu

Tổng quan

1. Phân bón và vai trò của phân bón

2. Giới thiệu phân bón nhả chậm

3. Giới thiệu về tinh bọt và cơ chế phản ững ghép của TB - Aldehyde

4. Giới thiệu về polumer urea - formaidehyde (UF)

Thực nghiệm

1. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị

2. Phần urea nhả chậm trên nền tinh bột

3. Phân urea nhả chậm UF

4. Thử nghiệm thực tế trên cây trồng

Kết quả và thảo luận

kết luận

 

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2746 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tổng hợp phân urea nhả chậm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF