Luận văn Một số vấn đề về bài toán đếm trong tổ hợp

MỞ DẦU ii

Chương 1. Bài toán đếm 1

1.1 Dinh lí nhị thức 1

1.2 Lựa chọn với sự lập lại 5

1.3 Phân hoạch 7

1.4 Dếm lập 7

1.5 Nguyên tắc trung bình 12

1.6 Nguyên tắc bao hàm loại trừ 15

Chương 2. Đếm nâng cao 19

2.1 Chận cở của các tập giao 19

2.2 Dồ thị không có chu trình độ dài 4 23

2.3 Vấn đề của Zarankiewicz 32

2.4 Tính trù mật của ma trận nhị phân 36

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số vấn đề về bài toán đếm trong tổ hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_van_de_ve_bai_toan_dem_trong_to_hop.pdf
Tài liệu liên quan