Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ

CỦA CÔNG CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN

DÂN CẤP QUẬN. 11

1.1. Khái quát chung về công chức các cơ quan chuyên môn UBND cấp

quận. 11

1.1.1. Công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. 11

1.1.2. Vai trò của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. 11

1.1.3. Đặc điểm công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận . 13

1.1.4. Nhiệm vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận

. 14

1.2. Một số vấn đề lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cơ

quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận . 16

1.2.1. Các khái niệm . 16

1.2.2. Các yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan

chuyên môn thuộc UBND cấp quận . 20

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực lực thực thi công vụ của công chức cơ

quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận . 22

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi công vụ của công chức cơ

quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận . 30

1.3.1. Công tác tuyển dụng công chức. 31

1.3.2. Công tác bố trí sử dụng công chức . 31

1.3.4. Công tác đánh giá năng lực công chức. 33

1.3.5. Công tác quy hoạch công chức. 34

1.3.6. Tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với công chức . 35

1.3.7. Môi trường làm việc . 35

Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA

CÔNG CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN 10,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 38

pdf118 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mại hạng 3”. Đây là mô hình phân phối sỉ và lẻ dược phẩm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các khu chuyên doanh này đã tạo nên nét riêng biệt của Quận 10 40 so với các quận huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay Quận 10 có 45 trường học công lập và 3 trung tâm liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các đơn vị đều đạt chuẩn của Thành phố, được bố trí số lượng học sinh phù hợp với các quy định của pháp luật, trong đó có 3 trường mầm non đủ tiêu chuẩn để nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, một trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở đạt chuẩn trường tiên tiến hội nhập được trang bị cơ sở vật chất, phương pháp dạy học hiện đại. Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, nhà ở, cũng như trên lĩnh vực văn hóa- xã hội được tập trung thực hiện. Công tác bảo vệ môi trường, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận, góp phần tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp, mỹ quan đô thị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quận đã tập trung phát triển đồng bộ, toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đầu tư; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo an sinh xã hội; chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu quốc gia khác được triển khai tích cực, đạt yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm được tập trung thực hiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 41 2.1.2. Ảnh hƣởng của những điều kiện tự nhiên, KT - XH đối với năng lực thực thi công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 Những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi địa phương có tác động rất lớn đến đời sống, tính cách của mỗi con người ở địa phương đó, công chức trong cơ quan nhà nước cũng không ngoại lệ. Ở Quận 10, yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có tác động trực tiếp đến năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, trong đó có cả hai mặt thuận lợi và khó khăn như sau: Thuận lợi: - Thứ nhất: Quận ủy Quận 10, UBND Quận 10 đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới liên quan đến hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. Do đó công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 đã ý thức được vị trí, vai trò của bản thân trong thực thi công vụ, từ đó luôn rèn luyện, học tập, tìm ra những phướng án tham mưu phù hợp trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. - Thứ hai: Đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 hiện nay đa số được đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với đường lối đổi mới, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, gắn bó với địa phương nơi cư trú. Khó khăn: - Thứ nhất: Công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 xử lý công việc còn tùy tiện, thiếu tính chuyên nghiệp, thiên về cảm xúc, tình cảm. Bên cạnh đó, đạo lý “kính lão đắc thọ”, “dĩ hòa di quý” đã ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 nên những công chức trẻ thường không dám trái ý những người lớn tuổi trong cơ 42 quan, ngại va chạm, không dám nói thẳng, nói thật. - Thứ hai: Một số công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 thiếu quyết đoán trong tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác chưa phù hợp kỹ năng giao tiếp còn hạn chế; chậm tiếp thu cái mới, chậm đổi mới tác phong. 2.2. Khái quát về cơ quan chuyên môn và công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.2.1. Khái quát về cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 Hiện nay, UBND Quận 10 có 12 cơ quan chuyên môn bao gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Thanh tra nhà nước; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý Đô thị. Thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng; Quyết định số 2391/QĐ- UBND của UBND thành phố về phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, UBND Quận 10 đã rà soát, củng cố, sắp xếp lại lực lượng Thanh tra Xây dựng quận và đã thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị quận. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND Quận 10 về các ngành, lĩnh vực công tác nhằm đảm bảo sự thống nhất quản lý theo ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến địa phương. Ngay từ khi thành lập, các cơ quan chuyên môn của quận đã xây dựng quy chế hoạt động cho cơ quan mình, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan góp phần tích cực trong công tác tham mưu cho UBND thực hiện tốt công tác quản lý hành chính tại quận. Các cơ quan chuyên môn hoạt động theo chế độ thủ trưởng, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của UBND 43 quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của các Sở, ngành thành phố. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công việc thực hiện các quy định của pháp luật. Khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận để xin ý kiến chỉ đạo hoặc đề xuất về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực của mình phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND quận về toàn bộcông việc thuộc chức năng, thẩm quyền của đơn vị mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó. 2.2.2. Đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 trong giai đoạn (từ năm 2016 - 2019) - Về số lƣợng: Nhìn chung qua 4 năm (2016 - 2019), số lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 tăng không đáng kể, tăng 5 người tương ứng với 2.86%, cụ thể như sau: Bảng 2.1. Thống kê số lƣợng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lƣợng 175 178 178 180 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) 44 Biểu đồ 2.1. Tình hình công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 -2019 - Về cơcấu công chức: + Cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc Bảng 2.2. Về độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Năm Tổng Nữ Đảng viên Dân tộc Độ tuổi Dƣới 30 Từ 30- 40 Từ 41-50 Từ 51- 60 2016 175 75 95 5 49 63 35 40 2017 178 79 98 5 40 65 36 37 2018 178 82 102 5 42 67 37 32 2019 180 83 107 5 44 70 39 27 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Nhân sự 45 Biểu đồ 2.2. Độ tuổi của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Số công chức dưới 30 tuổi là đội ngũ công chức trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đây là nguồn lực chủ yếu được tuyển dụng qua các kỳ thi tuyển công chức do Sở Nội vụ tổ chức, có trình độ chuyên môn phù hợp, có đầy đủ các điều kiện đáp ứng nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm của từng phòng ban thuộc UBND Quận 10, là nguồn lực được quan tâm đào tạo về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước và tạo đội ngũ kế thừa trong tương lai. Tuy nhiên, vì mới tham gia công tác nên kinh nghiệm trong xử lý các tình huống phát sinh trong thực thi công vụ còn nhiều hạn chế, nhất là lĩnh vực tiếp công dân. Số công chức trong độ tuổi từ 30 đến 40 là đội ngũ công chức đã có sự trưởng thành về chuyên môn và kinh nghiệm công tác, đã cơ bản rèn luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng. Ở độ tuổi này, công chức thường trải qua một vị trí nhất định và có thâm niên ở lĩnh vực cụ thể, có khả ứng phó với các tình huống mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Số công chức trong độ tuổi từ 41 đến 55 (đối với nữ) và 60 (đối với nam) là đội ngũ công chức đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đã được thử thách rèn luyện trong thời kỳ khó khăn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dưới 30 Từ 30-40 Từ 41-50 Từ 50-60 46 của đất nước, thời kỳ thực hiện đổi mới đất nước và đây là những người có chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng. Qua phân tích cơ cấu độ tuổi từ bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 cho thấy: Đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 hiện nay có tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi. Tính đến ngày 31/12/2019, số công chức có độ tuổi dưới 30 là 44/180 người, chiếm tỷ lệ 24,44%; độ tuổi từ 30-40 là 70/180 người, chiếm tỷ lệ 38,89%; độ tuổi từ trên 41-50 là 39/180, chiếm tỷ lệ 21,67%; độ tuổi từ 51- 60 là 27/180, chiếm tỷ lệ 15%. Như vậy, công chức trẻ dưới 40 tuổi là 114/180 người, chiếm tỷ lệ 63,33%. Đây là điều kiện thuận lợi trong công tác nhân sự tại cơ quan như việc tạo nguồn quy hoạch giai đoạn 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận; luân chuyển, tăng cường cán bộ về UBND 15 phường thuộc quận để công chức có điều kiện được bồi dưỡng, thử thách các nhiệm vụ mới, từ đó giúp mỗi cá nhân sẽ trưởng thành hơn trong môi trường mới, hiểu biết hơn về tình hình địa phương, gần người dân hơn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để hiểu người dân và phấn đấu trở thành người lãnh đạo mẫu mực. Về công tác bình đẳng giới, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt từ 35-40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới”. Từ cơ cấu giới tính của đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 trên hình 2.2 cho thấy số lượng nữ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 qua các năm đều đạt tỷ lệ trên 47 30%, cụ thể (năm 2016: 42,86%, năm 2017: 44,38%, năm 2018: 46,07% và năm 2019: 46,11%). Trong đó, phần lớn các cơ quan đều đó cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Như vậy, tỷ lệ nữ tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Quận 10 ngày càng tăng thể hiện sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo Quận. Về thành phần dân tộc thiểu số trong đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, hiện nay có 5/180 người là dân tộc thiểu số, chiếm tỉ lệ 2,78% so với tổng số công chức, trong đó có 2/5 người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Qua đây ta thấy được, UBND Quận 10 luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực, trọng dụng người tài mà không có sự phân biệt về dân tộc. + Cơ cấu ngạch công chức: Bảng 2.3. Cơ cấu ngạch công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Ngạch Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chuyên viên chính 5 5 3 3 Chuyên viên 142 145 149 150 Cán sự 28 28 26 27 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) 48 Biểu đồ 2.3. Cơ cấu ngạch công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 - Công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương có xu hướng giảm (năm 2016: 5/175 người, chiếm tỉ lệ 2,86%; năm 2017: 5/178 người, chiếm tỉ lệ 2,81%; năm 2018: 3/178 người, chiếm tỉ lệ 1,69%; năm 2019: 3/180 người, chiếm tỉ lệ 1,67%). Số lượng công chức giữ ngạch chuyên viên là rất thấp và có xu hướng giảm cụ thể năm 2018 giảm 02 người, nguyên nhân là do số công chức này chủ yếu là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý lớn tuổi và đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trong năm 2019, chưa tiến hành thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính nên số lượng công chức giữ ngạch chuyên viên chính vẫn là 03 người. - Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chiếm tỷ lệ trên 80% qua các năm (năm 2016: 142/175 người, chiếm tỉ lệ 81,14%; năm 2017:145/178 người, chiếm tỉ lệ 81,46%; năm 2018: 149/178 người, chiếm tỉ lệ 83,71%; năm 2019: 150/180 người, chiếm tỉ lệ 83,33%), đây cũng là lực lượng công chức có trình độ chuyên môn cao từ đại học trở lên có khả năng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của công tác quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 trong thời gian vừa qua. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chuyên viên chính Chuyên viên Cán sự 49 Trong giai đoạn từ năm 2016-2019, số lượng công chức giữ ngạch cán sự chiếm tỷ lệ không cao, cụ thể : năm 2016: 16%, năm 2017: 15,73%, năm 2018: 14,61%, năm 2019: 14,44%), chủ yếu được bố trí làm công tác văn thư của một số cơ quan như: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị quận. Hiện nay số công chức này cũng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 2.3. Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.3.1. Về trình độ, kiến thức 2.3.1.1. Trình độ Trong giai đoạn 2016 - 2019, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 đã chỉ đạo xây dựng và triển khai 08 kế hoạch, 02 quyết định và 01 chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, văn hóa, đạo đức được chú trọng thông qua việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức 02 lớp cử nhân, 03 lớp trung cấp lý luận chính trị, 08 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 07 lớp bồi dưỡng chuyên đề, 32 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 20 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cùng nhiều hoạt động như hội nghị báo cáo thời sự, tuyên truyền về biển Đông, hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi Kết quả là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giải quyết công việc của đội ngũ công chức trong các cơ quan HCNN Quận 10 ngày càng được nâng cao, cụ thể như sau: 50 * Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Bảng 2.4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thạc sĩ 4 5 7 12 Đại học 139 146 148 154 Cao đẳng 8 3 3 1 Trung cấp 26 25 20 13 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) Biểu đồ 2.4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Từ số liệu bảng 2.4 và biểu đồ 2.4 cho thấy đa số công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 đã đạt chuẩn về trình độchuyên môn theo quy định, số công chức có trình độ trên đại học, đại học trên 80% và có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể năm 2016 đạt 82,29%; năm 2017 đạt 84,83%, năm 2018 đạt 87,08%; năm 2019 đạt 91,11%. Nhìn chung, trình độ 0 50 100 150 200 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thạc sĩ Đại học 51 chuyên môn của công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 đang từng bước được nâng lên theo yêu cầu, nhiệm vụ, đa số đều có trình độ đại học trở lên và chuyên môn phù hợp, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan. Điều này khẳng định trong những năm qua UBND Quận 10 đã có sự quan tâm trong công tác tuyển dụn công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, đã tuyển dụng công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công tác đang yêu cầu, có sự bố trí, sử dụng nhân sự một cách hợp lý với trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó vẫn còn một số công chức có trình độ chuyên môn cao đẳng, trung cấp chủ yếu là công chức thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị tương ứng với ngạch cán sự. Mặc dù phù hợp về trình độ chuyên môn với vị trí việc làm nhưng cần tạo điều kiện hơn nữa để các công chức này có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng yêu cầu các cuộc thi nang ngạch do Sở Nội vụ tổ chức trong thời gian tới. Như vậy, để nâng cao chất lượng đội ng lực thực thi công vụ của công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, đòi hỏi UBND Quận 10 phải tiếp tục đẩy mạnh đào tạo giảm dần số công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp, tăng số công chức có trình độ đại học, trên đại học để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý hành chính nhà nước. * Trình độ lý luận chính trị Trình độ lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, nhất là công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, chuyên viên, chuyên viên chính và công chức trong diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo quy định của Đảng và nhà nước CBCC phải có trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh. Để đảm bảo yêu cầu về trình độ lý luận đang đặt ra, trong 52 những năm qua, Quận ủy, UBND Quận 10 đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CBCC nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận nói riêng. Hàng năm,quận đã xây dựng kế hoạch và tiến hành mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo LLCT và cử CBCC đi học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 10 và Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng đội ngũ CCHC có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lập trường tư tưởng kiên định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bảng 2.5. Thống kê trình độ lý luận chính trị của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Cử nhân, cao cấp 36 36 36 34 Trung cấp 45 60 72 95 Sơ cấp và chƣa qua đào tạo 94 82 70 51 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) Biểu đồ 2.5. Trình độ chính trị của công chức cơ quan chuyênmôn thuộc UBND Quận 10từ năm 2016 - 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Cử nhân, cao cấp Trung cấp Sơ cấp và chưa qua đào tạo 53 Tính đến ngày 31/12/2019, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 như sau: cử nhân, cao cấp: 34/180 người, chiếm tỷ lệ 18,89 %; trung cấp: 95/180 người, chiếm tỷ lệ 52,78 %, sơ cấp và chưa qua đào tạo: 51/180 người, chiếm tỷ lệ 28,33%. Ngoài ra, trong năm 2019, UBND Quận 10 đã cử 10 trường hợp là công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 tham gia lớp Trung cấp chính trị do Sở Nội vụ tổ chức và có 5 trường hợp tham gia lớp trung cấp chính trị do UBND Quận 10 tổ chức, dự kiến tốt nghiệp trong năm 2020. Theo số liệu Bảng 2.5 và biểu đồ cho thấy số công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ trên 70% và có sự tăng dần qua các năm. Điều này thể hiện sự quan tâm của UBND Quận 10 trong công tác dồi dưỡng lý luận cho công chức trong thời gian qua. * Trình độ quản lý nhà nƣớc Bảng 2.6. Trình độ kiến thức quản lý hành chính Nhà nƣớc của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chuyên viên chính 5 7 9 12 Chuyên viên 142 146 149 154 Chƣa qua đào tạo 28 25 20 14 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) 54 Biểu đồ 2.6. Trình độ kiến thức quản lý hành chính nhà nƣớc của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016 - 2019 Theo quy định hiện hành CBCC nói chung và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận nói riêng phải có kiến thức quản lý hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn của từng ngạch công chức như ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên. Trong những năm qua, do yêu cầu của nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước ở cấp quận, Quận ủy, UBND Quận 10 đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10. Theo thống kê tại Bảng 2.6, số lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 có trình độ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên chiếm hơn 80%, cụ thể năm 2016: 142/175 người, chiếm tỉ lệ 81,14%; năm 2017: 146/178 người, chiếm tỉ lệ 82,02%; năm 2018: 149/178 người, chiếm tỉ lệ 83,71%; năm 2019: 154/180 người, chiếm tỉ lệ 85,56%. Để đạt được kết quả này, trong giai đoạn 2013-2015, UBND Quận 10 đã tiến hành rà soát và số lượng lớn công chức chưa đạt chuẩn về trình độ quản lý hành chính nhà nước tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức nên phần lớn công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 đều được bồi dưỡng. Trong giai đoạn 2016 - 2019, UBND Quận 10 rà soát và 0 50 100 150 200 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chuyên viên chính Chuyên viên Chưa qua đào tạo 55 tiếp tục cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước nên số liệu có sự tăng lên theo từng năm. * Trình độ tin học Bảng 2.7. Trình độ tin học của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016-2019 Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Trung cấp trở lên 8 8 8 8 Chứng chỉ 155 163 167 171 Chƣa qua đào tạo 12 7 3 1 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) Biểu đồ 2.7. Trình độ lý luận chính trị của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016-2019 Trong quá trình thực thi công vụ, đòi hỏi công chức phải sử dụng kiến thức về tin học và máy tính một cách thành thạo. Từ Bảng thống kê 2.7 và biểu đồ 2.7 cho thấy trình độ tin học của công chức trong các cơ quan chuyên 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Trung cấp trở lên Chứng chỉ Chưa qua đào tạo 56 môn thuộc UBND Quận 10 được thể hiện thông qua yếu tố bằng cấp ngày càng cao. Tuy nhiên, hiện nay trong thực thi công vụ, người công chức không chỉ thực hiện các thao tác máy tính đơn giản mà phải thao tác trên các phần mềm quản lý như phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý theo từng lĩnh vực cụ thể. Do đó đặt ra yêu cầu đối với mỗi công chức, ngoài việc thể hiện bằng cấp cần phải không ngừng nâng cao trình độ thực tiễn, việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác thông tin trên máy tính phải thực sự hiệu quả, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện tại. * Trình độ ngoại ngữ Bảng 2.8. Trình độ ngoại ngữ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 từ năm 2016-2019 Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Trung cấp trở lên 6 6 6 6 Chứng chỉ 159 165 168 173 Chƣa qua đào tạo 10 7 4 1 (Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10) 0 50 100 150 200 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Trung cấp trở lên Chứng chỉ Chưa qua đào tạo 57 Biểu đồ 2.8. Trình độ ngoại ngữ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10từ năm 2016-2019 Nhìn chung, số lượng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 có trình độ ngoại ngữ tăng lên qua các năm cụ thể, năm 2016: 94,29% đến năm 2019 đạt 99,44%. Hiện nay, có 01 trường hợp công chức thuộc Phòng Quản lý đô thị chưa đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và sẽ nghỉ hưu vào năm 2020. Từ Bảng thống kê 2.8 cho thấy số lượng công chức có trình độ ngoại ngữ rất cao, tuy nhiên trên thực tế việc ứng dụng ngoại ngữ vào thực thi công vụ của công chức thực sự không nhiều chỉ một số trường hợp giao dịch với các yếu tố là người nước ngoài như đăng ký kết hôn, vấn đề sao y chứng thực, dịch thuật, do đó công chức không có môi trường để nâng cao trình độ tiếng anh của bản thân. 2.3.1.2. Kiến thức Tác giả tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi đối với 120 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 (chiếm 66,67% công chức hiện có) về kiến thức trong thực thi công vụ. Qua đó thu được kết quả cụ thể như sau: Bảng 2.9. Tổng hợp đánh giá các kiến thức trong thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 hiện nay STT Kiến thức Mức độ Rất tốt Tốt Trung bình Yếu 1 Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công 17 66 37 0 58 2 Kiến thức tổ chức thực hiện công việc 28 72 20 0 (Theo kết quả điều tra tháng 12 năm 2019) + Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công: Rất tốt: 14,17%; Tốt: 55%; Trung bình: 30,83%; Yếu: 0%. + Kiến thức tổ chức thực hiện công việc (đặc điểm của cơ quan, nguồn lực để triể

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_luc_thuc_thi_cong_vu_cua_cong_chuc_co_quan_chu.pdf
Tài liệu liên quan