Luận văn Nghiệm của một số lớp phương trình elliptic phi tuyến cấp hai với số mũ âm trong R3

Lòi mô dầul iv

|o Giời thiệu vấn đề| 1

|1 Một vài kết quả chuẩn bị| 5

Ịl.l Các ước lượng cơ bản| 5

|1.2 Nguyên lý so sánh cho nghiệm phương trình bậc cao| 9

|1.3 Một số kết quả cơ bản về nghiệm cìia phương trình A2t/ 4- =0 ~|

I trong 10

11.3.1 Các bổ dềl 10

Ịl.3.2 Diều kiện cần cùa (Ị đe phương trình A2n 4- = 0 trong R 1 ~|

I có nghiệm I 13

Ịl.3.3 Tốc độ tăng cìia nghiệm cùa phương trình A2U 4- u~* =0 ~|

I trong R3| 16

|1.4 Bài toán giá trị ban đaũ| 18

|2 Nghiệm của phương trình A2u 4- u~q = 0 trong R:* tăng vời tốc độ ~|

tuyến tĩnhỊ 26

|2.1 Dáng điệu tiệm cận| 27

|2.2 Chứng minh Dịniì lý |2Ã] 39

|2.2.1 Trưòng hợp ợ > 3| 39

Ị2.2.2 Trưòng hợp <7 = 3| 40

 

pdf27 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiệm của một số lớp phương trình elliptic phi tuyến cấp hai với số mũ âm trong R3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003313_1_8789_2002981.pdf
Tài liệu liên quan