Luận văn Nghiên cứu các trạng thái kích thích 1n và 1z+ của phân tử Nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu các trạng thái kích thích 1n và 1z+ của phân tử Nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu cấu trúc phổ phan tử dùng kỹ thuật phô phi tuyến

Chương 2: Khảo sát các trạng thái kích thích bậc cao của Nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực

 

pdf42 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các trạng thái kích thích 1n và 1z+ của phân tử Nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf782.pdf
Tài liệu liên quan