Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PVC/EVA bằng phương pháp trộn hợp nóng chảy

MỤC LỤC

Mục lục 1

Mở đầu 3

Phần I. Tổng quan về vật liệu polyme blend trên cơ sở polyvinyl clorua (PVC) và copolyme etylen vinyl axtat (EVA) 5

I.1. Hiểu biết chung về polyme blend 5

I.1.1. Khả năng tương hợp của các polyme và nhiệt động học quá trình trộn hợp polyme- polyme 5

I.1.2. Vai trò của chất tương hợp trong polyme blend 6

II.2. Giới thiệu về PVC và copolyme EVA 7

I.2.1. PVC 7

I.2.2. Copolyme etylen- vinylaxetat (EVA) 12

I.2.2. ứng dụng của EVA 14

I.3. Chế tạo vật liệu polyme blend PVC/EVA 15

I.3.1. Các phương pháp chế tạo vật liệu 15

I.3.2. Chế tạo polyme blend từ dung dịch polyme 15

I.3.3. Chế tạo polyme blend ở trạng thái nóng chảy 16

I.4. Cơ sở khoa học của qúa trình chế tạo polyme blend 17

I.4.1 Quá trình cơ hoá 17

I.4.2. Vai trò của chất khơi mào peoxyt 17

I.4.3. Vai trò của copolyme khối PVC-b- EVA và copolyme ghép PVC- g- EVA 19

I.4.4. Tương tác đặc biệt trong polyme blend PVC/EVA 20

I.5. Ứng dụng của polyme blend PVC/EVA 22

I.6. Vai trò của CaCO3 kết tủa (bột nhẹ) được xử lý bề mặt trong polyme blend PVC/EVA 22

Phần II. Thực Nghiệm 24

II.1 Nguyên vật liệu 24

II.2 Chế tạo mẫu PVC/EVA. 25

II.3. Các phương pháp nghiên cứu 25

II.3.1. Nghiên cứu khả năng chảy nhớt của vật liệu polyme blend PVC/EVA 25

II.3.2. Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme blend 25

II.3.3 Nghiên cứu tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend 26

II.3.4 Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) 27

II.3.5 Nghiên cứu tính chất điện của vật liệu polyme blend 27

II. 3.6. Nghiên cứu độ bền thời tiết 28

Phần III. Kêt qủa và thảo luận 29

III.1. Nghiên cứu khả năng chảy nhớt của vật liệu polyme blend PVC/EVA 29

III.2. Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme blend PVC/EVA 33

III.3. Nghiên cứu độ bền ôxy hóa nhiệt của vật liệu polyme blend PVC/EVA. 39

II.4. Nghiên cứu cấu trúc của vật liệu polyme blend PVC/EVA 41

III.5. Nghiên cứu tính chất điện của vật liệu polyme blend PVC/EVA 44

III.6. Nghiên cứu độ bền thời tiết của vật liệu polyme blend PVC/EVA 51

Kết luận 53

Tài liệu tham khảo 54

 

doc54 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PVC/EVA bằng phương pháp trộn hợp nóng chảy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và copolyme EVA.doc
Tài liệu liên quan