Luận văn Nghiên cứu đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đén năm 2015

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan

Chương 1: Tổng quan các vấn đề liên quan đến quy hoạch cơ cấu nhân sự

Chương 2: Hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước về chât thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2: Đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự cho hệ thống quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị

Chương 3: Dư báo phát triển hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2015

Chương 4: Đề xuất cơ cấu nhân sự cho hệ thống quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị đến năm 2015

pdf17 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đén năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan