Đề tài Nghiên cứu công nghệ tái chế thép không gỉ mác 201

Mục lục

Mở đầu. 1

Phần I - tổng quan . 3

1.1. Tình hình nghiên cứu thép không gỉ tại Việt Nam. 3

1.2. Tình hình nghiên cứu thép không gỉ trên thế giới. . 4

1.3. Các đặc tính của thép không gỉ. . 7

1.4. Các lĩnh vực áp dụng thép không gỉ . 7

1.5. Công nghệ luyện thép không gỉ. . 8

1.6. Sản xuất thép sạch .11

Phần II: Cơ sở lý thuyết.14

2.1. Các loại thép không gỉ. 14

2.1.1. Thép không gỉ ?(austenit).14

2.1.2. Thép không gỉ Mactenxit .17

2.1.3. Thép không gỉ Ferrit.18

2.1.4. Thép không gỉ hoá cứng tiết pha .19

2.1.4. Thép không gỉ song pha. .20

2.2. ảnh h-ởng của các nguyên tố hợp kim.21

2.2.1ảnh h-ởng của Mangan .21

2.2.2. ảnh h-ởng của Crôm .22

2.2.3. ảnh h-ởng của Niken .23

2.2.4. ảnh h-ởng của Môlipđen.26

2.2.5. ảnh h-ởng của hàm l-ợng Cácbon .26

2.3. ảnh h-ởng của tạp chất.27

2.3.1. ảnh h-ởng của P .27

2.3.2. ảnh h-ởng của S .28

2.3.3. ảnh h-ởng của Oxy .28

2.3.4. ảnh h-ởng của Nitơ và Hiđrô .28

2.4. Tinh luyện thép ngoài lò.29

2.4.1. Mục đích tinh luyện. .29

2.4.2. Bản chất của tinh luyện. .31

2.4.3. Nâng cao hiệu quả tinh luyện.32

2.4.4. Tách các sản phẩm khử Ôxy. .33

2.4.5. Độ sạch tạp chất. .35

2.5. Quá trình ăn mòn kim loại. .39

2.5.1. Ăn mòn hoá học. .39

2.5.2. ăn mòn điện hoá. .40

2.5.3. Cơ chế của ăn mòn điện hoá. .41

2.5.4. Các dạng ăn mòn khác. .43

2.6. Khả năng chịu ăn mòn của thép không gỉ austenit. .43

2.6.1. ăn mòn điểm.43

2.6.2. ăn mòn tinh giới. .44

2.7. Cơ tính của thép không gỉ austenit. .45

Phần III – Quá trình thực nghiệm.47

3.1. Ph-ơng án nghiên cứu .47

3.1.1 Mục đích thí nghiệm. .47

3.1.2. Ph-ơng án thí nghiệm. .48

3.2. Quá trình nghiên cứu. 49

3.2.1 Thiết bị thí nghiệm. .49

3.2.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu, tính toán phối liệu và nấu luyện .50

3.3 Các kết quả đạt đ-ợc. . 52

3.3.1. Thành phần hoá học các mẻ luyện. .52

3.3.2. Kiểm tra tính chất chịu ăn mòn của thép. .53

3.3.3. Nghiên cứu cấu trúc của thép. .54

3.3.4. ảnh tổ chức tế vi của thép sau khi đúc. .63

3.3.5. ảnh tạp chất tế vi của thép sau khi đúc.65

3.3.6. Kiểm tra tính chất cơ lý của thép nghiên cứu.67

3.3.7 Sơ đồ l-u trình công nghệ .68

Phần IV - Kết luận và kiến nghị .70

I. Kết luận.70

II. Kiến nghị .70

Tài liệu tham khảo.72

Phụ lục.74

Mục lục.75

pdf74 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2246 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu công nghệ tái chế thép không gỉ mác 201, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu công nghệ nấu luyện thép không gỉ mác 201.pdf
Tài liệu liên quan