Luận văn Nghiên cứu khả năng sử dụng cây keo lá tràm và cây sanh xử lý ô nhiễm khí NO2 và SO2 trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu khả năng sử dụng cây keo lá tràm và cây sanh xử lý ô nhiễm khí NO2 và SO2 trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và biện luận

Chương 4: kết luận và kiến nghị

pdf39 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu khả năng sử dụng cây keo lá tràm và cây sanh xử lý ô nhiễm khí NO2 và SO2 trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF