Luận văn Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cở sở khoa học và thực tiễn nhằm lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại một đô thị

Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Long Khánh gắn với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội

Chương 4: Dự báo diến biến môi trường gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020

Chương 5: Xác định các vấn đề môi trường cấp bách và nguyên nhân tại thị xã Long Khánh

Chương 6: Xây dựng chương trình hoạt động bảo vệ môi trường thị xã Long Khánh đến năm 2020

Chương 7: Kết luận - kiến nghị

 

 

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4_2.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan