Luận văn Môđun Cohen - Macaulay dãy và môđun Cohen - Macaulay suy rộng dãy

(Bản scan)

Luận văn Môđun Cohen - Macaulay dãy và môđun Cohen - Macaulay suy rộng dãy

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

Chương 2: Môđun Cohen - Macaulay dãy và môđun Cohen - Macaulay suy rộng dãy

Kết luận

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Môđun Cohen - Macaulay dãy và môđun Cohen - Macaulay suy rộng dãy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1001.pdf
Tài liệu liên quan