Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và biện pháp phòng trị

MỤC LỤC

Lời cảm ơn i

Lời cam đoan ii

Danh mục hình, ảnh iii

Danh mục bảng biểu iv

Mục lục v

1. MỞ ĐẦU 1

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Một số tư liệu về loài chó 3

2.1.1. Nguồn gốc loài chó 3

2.1.2. Một số giống chó chính trên thế giới 4

2.1.3. Một số giống chó nuôi ở Việt Nam 4

2.2. Một số đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí dạ dày - ruột 8

2.2.1. Cấu tạo và chức năng của dạ dày đơn 8

2.2.2. Cấu tạo và chức năng của ruột non 11

2.3. Bệnh viêm ruột ỉa chảy ở gia súc 17

2.3.1. Bệnh viêm ruột ỉa chảy ở gia súc 18

2.3.2. Bệnh lí bệnh viêm ruột ỉa chảy ở gia súc 20

2.3.3. Hậu quả của viêm ruột ỉa chảy 22

2.3.4. Điều trị loạn khuẩn đường ruột 34

2.4. Bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó 36

2.4.1. Một số nghiên cứu về sinh lí lâm sàng và sinh lí máu của chó 36

2.4.2. Bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó 37

3. ĐỐI TƯỢNG - ĐỊA ĐIỂM- NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40

3.1. Đối tượng nghiên cứu 40

3.2. Địa điểm nghiên cứu 40

3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 40

3.3.1. Các biểu hiện lâm sàng ở chó viêm ruột ỉa chảy 40

3.3.2. Các chỉ tiêu lâm sàng ở chó viêm ruột ỉa chảy 40

3.3.2. Các chỉ tiêu sinh lí, sinh hoá máu 41

3.3.3. Một số chỉ tiêu săc tố mật 42

3.3.4. Nghiên cứu tổn thương bệnh lí đường ruột 42

3.3.5. Điều trị thử nghiệm: So sánh hiệu quả điều trị của 2 phác đồ 43

3.3.6. Phương pháp xử lí số liệu 43

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44

4.1. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu lâm sàng 44

4.1.1. Thân nhiệt 44

4.1.2. Tần số hô hấp 46

4.1.3. Tần số tim mạch 46

4.2. Biểu hiện lâm sàng ở chó viêm ruột ỉa chảy 47

4.2.1. Trạng thái phân và số lần đi ỉa trong ngày 48

4.3. Các chỉ tiêu sinh lí máu 50

4.3.1. Số lượng hồng cầu 51

4.3.2. Hàm lượng huyết sắc tố 52

4.3.3. Tỷ khối huyết cầu 53

4.3.4. Thể tích trung bình hồng cầu 53

4.3.5. Lượng huyết sắc tố trung bình của hồng cầu 54

4.3.6. Sức kháng hồng cầu 55

4.3. Kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hoá máu 59

4.3.1. Độ dự trữ kiềm trong máu chó viêm ruột ỉa chảy 59

4.3.2. Hàm lượng đường huyết 61

4.3.3. Kiểm tra chức năng gan bằng phản ứng Gros 62

4.3.4. Hoạt độ men sGOT và sGPT trong huyết thanh 62

4.3.5. Protein tổng số trong huyết thanh 63

4.3.6. Các tiểu phần Protein trong huyết thanh 64

4.3.7. Hàm lượng Natri và Kali trong huyết thanh 67

4.3.8. Hàm lượng Canxi và Phốt pho trong huyết thanh 68

4.3.9. Một số chỉ tiêu sắc tố mật 69

4.4. Tổn thương bệnh lí đường ruột ở chó viêm ruột 70

4.4.1. Giải phẫu đại thể 70

4.4.2. Những biến đổi cấu trúc niêm mạc ruột non chó viêm ruột ỉa chảy 72

4.5. Phòng bệnh và Điều trị thử nghiệm bệnh viêm ruột cấp ở chó 76

5. KẾT LUẬN VÀ TỒN TẠI 81

5.1. Kết luận 81

5.2. Tồn tại 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

doc100 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và biện pháp phòng trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTS- Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và các biện pháp phòng trị.doc
Tài liệu liên quan