Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân tích Aflatoxin trong bắp bằng sắc ký cột mini và sắc ký lỏng kết hợp với máy densitometer sacnning

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân tích Aflatoxin trong bắp bằng sắc ký cột mini và sắc ký lỏng kết hợp với máy densitometer sacnning

Mục lục

Phần mở đầu

Phần tổng quan

1. Đại cương về các Aflatoxin

2. Các phương pháp phân tích Aflatoxin

Phần thực nghiệm

1. Khảo sát phổ  hấp thu UV của các Aflatoxin B1, B2, G1, G2

2. Nghiên cứu quy trình chế tạo cột mini để định tính và bán định lượng các Aflatoxin

3. Khảo sát phương pháp bán định lượng Aflatoxin bằng sắc ký lớp mỏng

4. Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 trong bắp bằng SKLM kết hợp đo máy densitometer sacnning

5. Biện luận các kết quả thực nghiệm

Kết luận

pdf26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2780 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân tích Aflatoxin trong bắp bằng sắc ký cột mini và sắc ký lỏng kết hợp với máy densitometer sacnning, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Tài liệu liên quan