Luận văn Nghiên cứu quá trình quang phân của N719 trên TiO2

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nội dung thực nghiệm

Chương 3: Phương pháp thực nghiệm

Chương 4: Kết quả và biện luận

Kết luận

phụ lục

Tài liệu tham khảo

pdf30 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu quá trình quang phân của N719 trên TiO2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan