Chuyên đề Đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu

Vì phương sai biểu diễn độ sai biệt trung bình của các giá trị trong tập số liệu kết quả

nghiên cứu so với giá trị trung bình. Phương sai càng nhỏ thì độ sai biệt càng nhỏ và ngược lại.

Nguyên nhân chính dẫn đến độ sai biệt lớn:

- Chọn mẫu về chất lượng và số lượng không đặc trưng cho mục tiêu nghiên cứu.

- Tay nghề người làm nghiên cứu kém, không thu thập được số đo.

Độ chính xác chỉ sự phù hợp giữa giá trị đo được và giá trị đúng được chấp nhận. Dựa

trên sự so sánh với các mẫu chuẩn tương tự, ta có thể xây dựng một giả thiết hợp lí về độ chính

xác của phương pháp, tất nhiên là trong phạm vi giới hạn tin cậy của mẫu chuẩn và của các

phép đo.

Độ lặp lại chỉ mức độ phù hợp giữa các kết quả đo cùng một mẫu. Hay nói cách khác,

nó chỉ mức độ lặp lại của các kết quả thu được. 1 kết quả chính xác chưa chắc đã có độ lặp lại

cao và ngược lại. Tuy nhiên, thông thường, nếu 1 kết quả không có độ lặp lại tốt thì khó có thể

là kết quả đúng được.

Thực ra giá trị trung bình cộng X cũng phản ánh phần nào độ sai biệt khi so với giá trị

thật và ngược lại giá trị phương sai S2

cũng phản ánh phần nào độ chính xác khi độ sai biệt

nhỏ. Tuy nhiên mỗi đại lượng có tính trội biểu diễn cho độ chính xác và độ sai biệt khác nhau:

X có tính trội phản ánh độ chính xác, S2

có tính trội phản ánh độ sai biệt.

 

pdf9 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfC2.pdf
Tài liệu liên quan