Luận văn Nghiên cứu sử dụng nấm mốc Trichoderma Harzianum phòng bệnh héo rũ cây dưa leo do Pythium Sp

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu sử dụng nấm mốc Trichoderma Harzianum phòng bệnh héo rũ cây dưa leo do Pythium Sp.

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3141 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng nấm mốc Trichoderma Harzianum phòng bệnh héo rũ cây dưa leo do Pythium Sp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan