Luận văn Nghiên cứu tỷ lệ giới tính thế hệ con lai giữa cá đực rô phi xanh (Oreochromis aureus) và cá cái rô phi vằn (Oreochromis niloticus) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu tỷ lệ giới tính thế hệ con lai giữa cá đực rô phi xanh (Oreochromis aureus) và cá cái rô phi vằn (Oreochromis niloticus) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Vật liệu - phương pháp

Chương 3: Kết quả - thảo luận

Chương 4: Kết luận và đề xuất

pdf29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tỷ lệ giới tính thế hệ con lai giữa cá đực rô phi xanh (Oreochromis aureus) và cá cái rô phi vằn (Oreochromis niloticus) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan