Luận văn Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dựa trên phân tích độc tính

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dựa trên phân tích độc tính

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dựa trên phân tích độc tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan