Luận văn Về độ tự đồng dạng

(Bản scan)

Tích chập Bernoulli được đưa ra đầu tiên bởi Wintner và các cộng sự của ông vào năm 1930. Đặc biệt, vào sau những năm 80 một loạt các vấn đề về động lực học liên quan đền tích chập Bernoulli làm nó trở thành vấn đề hấp dẫn.

pdf35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về độ tự đồng dạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf275.pdf
Tài liệu liên quan