Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại công ty điện lực quận Hoàn Kiếm

LỜI CAM ĐOAN . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

LỜI MỞ ĐẦU . 7

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU

TƯ TRONG NGÀNH ĐIỆN . 10

1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản ngành điện . 10

1.1.1. Một số khái niệm . 10

1.1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Điện . 11

1.1.3. Đặc điểm đầu tư XDCB của ngành Điện . 12

1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ đầu tư XDCB các công trình điện . 13

1.1.5. Trình tự đầu tư XDCB các công trình điện. . 15

1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng . 16

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng . 16

1.2.2. Tác dụng của quản lý dự án đầu tư xây dựng. . 21

1.2.3. Nội dụng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 21

1.2.4. Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 24

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. . 29

1.3.1. Nhân tố con người . 29

1.3.2. Kỹ năng, kiến thức và các nội dung được áp dụng trong quản lý dự án đầu

tư xây dựng . 30

1.3.3. Nhân tố cơ chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 31

1.4. Các công cụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 32

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM . 39

2.1. Tổng quan chung về Công ty Điện lực Hoàn Kiếm . 39

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện Lực Hoàn Kiếm. . 39

2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. . 40

2.1.3 Chức nămg và nhiệm vụ của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. . 41

2.1.4 Hiện trạng lưới điện phân phối: . 42

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm ( 2010 -

2012) . 43

2.1.6 Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản ở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm . 49

2.2. Thực trạng công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực

Hoàn Kiếm . 54

2.2.1 Các dự án ĐTXD Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã thực hiện (2010-2012) 54

2.2.2 Đặc điểm chung của các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hoàn

Kiếm . 57

2.2.3. Quy trình và cơ chế quản lý dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. 58

2.2.4. Thực trang công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm . 61

2.3. Phân tích công tác quản lý dự án cải tạo hệ thống lưới điện trung thế –

nâng công suất 30 TBA và thay thế tuyến cáp ngầm trung thế lộ 476, lộ 481

thuộc TBA 110kV E1.18 . 75

2.3.1 Giới thiệu dự án cải tạo hệ thống lưới điện trung thế: . 75

pdf105 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại công ty điện lực quận Hoàn Kiếm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trong quá trình sử dụng điện, hiện tượng đồng hồ, công tơ đo đếm điện năng bị hỏng, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay ở Điện lực Hoàn Kiếm còn rất nhiều công tơ do Trung Quốc và Liên Xô cũ sản xuất đã cũ và không còn chính xác. Ngoài các nguyên nhân trên do hệ thống điện là ở ngoài trời do đó chịu ảnh hưởng của thiên tai như sấm sét, mưa bão, nắng, gây hư hỏng các thiết bị dây dẫn gây ra tổn thất điện năng điều này khó tránh khỏi. Hiện Điện lực Hoàn Kiếm thực hiện công tác quản lý công tơ trên trương trình CMIS nhưng phần thống kê công tơ đến niên hạn thay thế định lỳ thì không thế thực hiện được vì vậy khi lên danh sách công tơ đến niên hạn thay thế Điện lực mất rất nhiều thời gian do phải tra cứu bằng tay từng công tơ. Ngoài ra do số lượng công tơ phải thay thế nhiều nên việc rà soát công tơ và lập kế hoạch cho từng tháng, từng quý, năm gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai: Nguyên nhân về phụ tải Một trong những hiện tượng phổ biến trong kinh doanh bán điện là công suất sử dụng điện của khách hàng thường tăng vọt vào giờ cao điểm (từ 18h đến 22h) và giảm xuống rất thấp vào giờ thấp điểm (từ 22h đến 4h sáng hôm sau), công suất sử dụng điện giữa các ngày khác nhau trong tháng, giữa các tháng khác nhau trong năm cũng biến động rất thất thường. Hiên tượng này làm cho hệ thống điện thường bị quá tải vào giờ cao điểm, nhưng lại quá non tải vào giờ thấp điểm. Điều này dẫn đến tình trạng phải đầu tư thêm nguồn điện và lưới điện, máy biến áp để cung cấp đủ nhu cầu dùng điện của khách hàng vào giờ cao điểm, tuy nhiên vào giờ thấp điểm thì nó lại vận hành lãng phí một cách vô ích. Hơn thế nữa sự chệnh lệch lớn về công suất điện năng sử dụng giữa giờ cao điểm và thấp điểm còn gây ra tình trạng các máy biến áp vận hành non tải gây nên tình trang điện năng không tải trong các mày biến áp là rất lớn. Đồng thời sự chệnh lệch về công suất sử dụng điện làm cho các thiết bị đo đếm điện năng như: Máy biến dòng điện (TI), máy biến điện áp đo Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 49 lường(TU), công tơ đo điện luôn phải hoạt động ở trạng thái khác xa so với trạng thái định mức (trạng thái hoạt động bình thường theo thiết kế) và điều này làm ảnh hưởng đến sự chính xác của các thiết bị đo lường này, từ đó gây tổn thất điện năng lớn. Thứ ba: Việc ghi chỉ số công tơ đo đếm điện của khách hàng còn chưa thực hiện đúng theo quy định của ngành Điện. Thời điểm ghi chỉ số công tơ của khách hàng so với thời điểm chốt số công tơ ở đầu nguồn chênh lệch nhau quá nhiều, dẫn tới tỷ lệ tổn thất giảm xuống. Một hiện tượng tuy xảy ra ít song vẫn tồn tại là một số công nhân ghi chữ đã không đi ghi chỉ số công tơ mà lấy sản lượng tương tự của tháng trước, điều này làm cho sản lượng điện thương phẩm không chính xác dẫn đến tỷ lệ tổn thất điện năng không phản ánh đúng thực chất. Thứ tư: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ công nhân viên trong Điện lực còn hạn chế. Nhiều cán bộ trong Điện lực còn chạy theo bệnh thành tích. Họ tìm mọi cách để làm giảm tỷ lệ tổn thất của Điện lực xuống dưới mức mà Tổng công ty Điện lực Hà Nội giao xuống. Chính vì điều này làm cho tình hình tổn thất ở một số lộ đường dây chưa phản ánh đúng thực chất. Một số nhân viên ngành điện còn thiếu trung thực, câu kết với khách hàng thực hiện hành vi lấy trộm điện. 2.1.6 Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản ở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Nhận thức rõ tầm quan trọng của ngành điện, của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động đầu tư XDCB để góp phần mở rộng mạng lưới cung cấp điện năng, tăng thu nhập của người lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của khách hàng trên địa bàn thuộc diện quản lý của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội, mức tăng trưởng hàng năm khá cao và cải tạo lưới điện để đảm bảo an toàn cung cấp điện năng. Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 50 Sau đây là trình tự tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. Hình 2.2 : Lưu đồ trình tự tiến hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Dưới đây là trình tự lập một dự án đầu tư xây dưng ở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, nhờ vào quy chuẩn ISO này mà việc đầu tư xây dựng ở Công ty được tiến hành thuận lợi nhanh chóng tuy nhiên việc đầu tư xây dựng một công trình điện nói chung và đầu tư xây dựng ở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm nói riêng cũng có những đặc điểm riêng. Trách nhiệm Tiến trình Mô tả công việc Đơn vị Quản lý Phòng QL ĐTXD Trước ngày 30/10 hàng năm (năm n) phòng QL ĐTXD thông báo ĐVQL đăng ký danh mục công trình cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới các công trình theo biểu mẫu Các ĐVQL nhận được thông báo, rà xoát tổng hợp và đăng ký kế hoạch ĐTXD năm n+2 theo biểu gửi về phòng QL ĐTXD đúng quy định. Phòng Kỹ thuật Phòng QL ĐTXD Đơn vị quản lý Giám đốc Căn cứ vào đăng ký của ĐVQL, phòng PKT phối hợp với các ĐVQL đã đăng ký khảo sát thực tế và lập biên bản khảo sát tình hình hiện tại của công trình, Phòng QL ĐTXD, PKT, ĐVQL thống nhất tên danh mục, quy mô đầu tư, P QL ĐTXD tổng hợp danh mục ĐTXD, PKT ký xác nhận danh mục. Phòng QL ĐTXD Giám đốc Phòng QL ĐTXD trình Giám đốc phê duyệt danh mục ĐTXD năm n+2. Bảng đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 1 được Giám đốc Điện lực duyệt, phòng QL ĐTXD nộp về B02 hai bản. Đề nghị lập kế hoạch ĐTXD hàng năm Kiểm tra hiện trường thực tế Đăng ký danh mục ĐTXD (lần 1) Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 51 Tổng Giám đốc B02, B04 Trên cơ sở bản đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 1, B02, B04, X02 rà soát, thống nhất danh mục ĐTXD năm n+2 của Công ty ĐLTX, trình Tổng Giám đốc duyệt Phòng QL ĐTXD Phòng Kỹ thuật Giám đốc duyệt Trước 15/02 của năm trước năm kế hoạch (năm n+1) B02 thông báo các danh mục dự kiến ĐTXD lần 1 cho các Công ty Điện lực. Phòng QL ĐTXD làm lệnh điều động trình Giám đốc ký giao nhiệm vụ cho phòng kỹ thuật khảo sát, lập PAKT trình Giám đốc duyệt. Phòng QL ĐTXD Giám đốc Vào đầu tháng 3 (từ 01 đến 15/3) của năm báo cáo (năm n+1) phòng kỹ thuật giao cho phòng QL ĐTXD mỗi công trình 7 bộ PAKT. Phòng QL ĐTXD tổng hợp đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 2 theo biểu mẫu QL ĐTXD tổng hợp trình Giám đốc duyệt bản đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 2. B02, B04 Tổng Giám đốc B02 kết hợp với B04 rà soát tổng hợp trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt bản đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 2. Phòng QL ĐTXD Giám đốc Sau khi Tổng Giám đốc phê duyệt Bảng đăng ký kế hoạch ĐTXD lần 2, phòng QL ĐTXD làm tờ trình Giám đốc Điện lực duyệt đơn vị tư vấn thiết kế. Khi tờ trình được duyệt phòng QL ĐTXD soạn Quyết định trình Giám đốc duyệt đơn vị tư vấn thiết kế. Duyệt danh mục ĐTXD (lần 1) Lập PAKT Đăng ký danh mục ĐTXD (lần 2) Duyệt danh mục ĐTXD (lần 2) Lựa chọn đơn vị tư vấn Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 52 Đơn vị tư vấn Phòng QL ĐTXD giao cho đơn vị tư vấn thiết kế 1 bộ PAKT và soạn thảo hợp đồng tư vấn thiết kế trình giám đốc ký kết với nhà thầu. ĐVTV lập BCKTKTXDCT dựa trên cơ sở của PAKT, nếu PAKT cần phải bổ sung, sửa đổi; ĐVTV phải thống nhất với chủ đầu tư. Phòng QL ĐTXD Phòng Kỹ thuật Giám đốc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình được thẩm định và phê duyệt theo quy trình thẩm định các dự án đầu tư Phòng QL ĐTXD Giám đốc Vào cuối tháng 6 (từ 15 đến 30/6) các dự án được thiết kế và đã được phê duyệt, phòng QL ĐTXD tổng hợp báo cáo nhanh đăng ký kế hoạch vốn đầu tư trình Giám đốc duyệt và nộp về B02 vào đầu tháng 7 (từ 01 đến 15 /7) của năm báo cáo 02 bộ bản gốc cứng và bản mềm. B02, B05 B04 Giám đốc Công ty B02, B05, B04 rà soát sửa đổi thống nhất bảng đăng ký nhanh của đơn vị vào đầu tháng 8 (01 đến 15/8), phòng QL ĐTXD lập bảng đăng ký kế hoạch đầu tư xây dựng chi tiết cho năm sau (năm n+2) trình Giám đốc duyệt nộp về B02 02 bộ bản gốc cứng và bản mềm. B02 Trình TGĐ giao kế hoạch cho Công ty Điện lực Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật XDCT Thẩm định và Phê duyệt Đăng ký kế hoạch ĐTXD hàng năm Duyệt kế hoạch ĐTXD Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 53 Phòng QL ĐTXD B02 B06 Giám đốc Tổng hợp vật tư thiết bị (đề nghị Tổng Công ty tạm ứng vốn bằng vật tư thiết bị) trình Giám đốc duyệt, phòng QL ĐTXD rà xoát khối lượng vật tư chính Công ty không cấp, Phòng Vật tư kiểm tra vật tư tại kho Điện lực để cấp, những hạng mục công việc còn lại đơn vị thi công thực hiện. Các đơn vị liên quan Thực hiện theo quy trình quản lý công tác đấu thầu Phòng QL ĐTXD Phòng KH Giám đốc, nhà thầu Căn cứ thông báo trúng thầu, Phòng QL ĐTXD lập lịch mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng. Đối với trường hợp Điện lực tự thực hiện thì ĐVQL được giám đốc giao nhiệm vụ sẽ thực hiện theo quyết định. Nhà thầu Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký kết Nhà thầu Nhà thầu lập bảng tiến độ thi công như hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp Công ty Điện lực tự thực hiện thì ĐVQL được giám đốc giao nhiệm vụ sẽ thực hiện lập bảng tiến độ thi công theo biểu mẫu Phòng QL ĐTXD PhòngVT Nhà thầu,ĐVQL Đơn vị tư vấn Đơn vị giám sát. Phòng KH-VT: Triển khai cấp phát vật tư Phòng QL ĐTXD: Làm lệnh điều động giao đơn vị giám sát thi công công trình. Lập phương án đền bù ; ra thông báo và lên kế hoạch các đơn vị liên quan để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tạm ứng vốn bằng VTTB Tổ chức đấu thầu Thương thảo ký kết hợp đồng Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng Chuẩn bị thi công Lập tiến độ thi công Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 54 Phòng QL ĐTXD Đơn vị được phân công Đơn vị thi công tiến hành thi công ĐVGS có trách nhiệm lập biên bản nghiệm thu từng hạng mục công việc Phòng KT lập biên bản đo dây tại hiện trường. Các đơn vị có liên quan Đơn vị thi công công trình xong, đăng ký nghiệm thu với PKT. P.QL ĐTXD căn cứ hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để làm thủ tục tạm tăng tài sản cố định. Các đơn vị có liên quan Để thực hiện quyết toán công trình, Đơn vị thi công cung cấp các hồ sơ đúng theo yêu cầu. PKT Kiểm tra khối lượng quyết toán. PVT Đối chiếu vật tư Công ty cấp và Tổng Công ty cấp. P.KH kiểm tra thủ tục quyết toán. P.TCKT duyệt đơn giá và kiểm tra tổng giá trị quyết toán làm thủ tục tăng chính thức tài sản cố định. 2.2. Thực trạng công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 2.2.1 Các dự án ĐTXD Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã thực hiện (2010-2012) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 Tổng Công ty giao, năm 2010 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm triển khai thực hiện tổng số 10 công trình đầu tư xây dựng trong đó: + 04 công trình Nâng công suất MBA đã đưa vào sử dụng 60 TBA mới chống quá tải năm 2010 + 03 công trình Nâng điện áp từ 10kV lên vận hành 22kV cho 3 lộ 991 E12, 971-985 E12, 976-978 E12 góp phần nâng điện áp cho 85 TBA, 01 công trình Cấp điện cho vườn hoa Lý Thái Tổ chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Tổ chức thi công Nghiệm thu Quyết toán Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 55 + 02 công trình viễn thông (Cung cấp dịch vụ viễn thông cho tòa nhà số 2 Trần Hưng Đạo và Trung tâm thương mại chợ Hàng Da). Đến 20/12/2010, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã hoàn thành 100% kế hoạch ĐTXD Tổng Công ty giao với tổng số 10/10 công trình đã đưa vào sử dụng và đang thực hiện thanh quyết toán với tổng giá trị quyết toán là 57.385 triệu đồng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ, đúng qui định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 Tổng Công ty giao, năm 2011 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện tổng số 04 công trình đầu tư xây dựng trong đó: + 01 công trình Nâng công suất MBA đã đưa vào sử dụng 16 TBA mới chống quá tải năm 2011 + 03 công trình Xây dựng mới TBA 1 cột (Hàng Bông 5, Hàng Bài 10, Phan Chu Trinh 6). Đến 31/12/2011, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã hoàn thành 100% kế hoạch ĐTXD Tổng Công ty giao với tổng số 04/04 công trình đã đưa vào sử dụng và đã thực hiện quyết toán xong với tổng giá trị quyết toán là 11.180 triệu đồng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ, đúng qui định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 Tổng Công ty giao cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm gồm 09 công trình đầu tư xây dựng trong đó: + 03 công trình xây dựng mới cáp ngầm trung thế + 02 công trình nâng công suất với tổng số 30 MBA + 01 công trình thay thế tuyến cáp ngầm nhôm trung thế + 02 công trình thay thế tuyến cáp ngầm hạ thế + 01 công trình cấp thêm nguồn để đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn cho phụ tải quan trọng. Những kết quả chính đạt được trong công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2012 như sau: • Công tác kế hoạch đầu tư và chuẩn bị đầu tư: Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 56 + Năm 2012, bám sát thực tế vận hành lưới điện và chương trình Quản lý kỹ thuật của năm, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã rà soát lập kế hoạch cho các công trình ĐTXD trên cơ sở phù hợp với thực tế lưới điện và tối ưu về kinh tế kỹ thuật, nhằm khai thác hiệu quả kịp thời của công trình trong giai đoạn hiện tại. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đầu tư của Công ty luôn được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự ĐTXD theo quy định + Công tác lập phương án, tư vấn thiết kế được Công ty thực hiện theo đúng trình tự được phân cấp; công tác thẩm định dự án được thực hiện theo đúng trình tự theo các Quy trình, quy định hướng dẫn của các Bộ, ngành, tập đoàn và Tổng công ty. • Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu cho công trình Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được Công ty thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, các nghị định, thông tư và các quy trình, quy định áp dụng cho công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Bước đầu đã ứng dụng đấu thầu qua mạng, góp phần giảm thiểu chi phí đấu thầu, nâng cao và rút ngắn thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. • Công tác quản lý tiến độ, chất lượng thi công các công trình: + Đã hoàn thành 100% khối lượng và đưa vào sử dụng 05/09 công trình gồm : 03 công trình Xây dựng tuyến cáp ngầm xuất tuyến và 02 công trình Nâng công suất MBA. Công ty đã quyết toán xong 05/09 công trình với tổng giá trị quyết toán là 40.978 triệu đồng. + Thi công dở dang: 01 công trình thay thế các tuyến cáp ngầm trung thế (đạt 50% khối lượng công việc) với giá trị thực hiện 7.491 triệu đồng. + Thực hiện chuẩn bị đầu tư và chuyển khởi công mới, triển khai mua sắm VTTB cho 03 công trình gồm: 02 công trình thay thế, bổ sung cáp ngầm hạ thế tại 08 TBA và 01 công trình Cấp thêm nguồn trung thế 24kV cho TBA Bộ Công thương tại 5 Hai Bà Trưng. Việc thi công được triển khai đồng bộ, kịp thời kết hợp với việc đăng ký cắt điện và thi công theo lịch cắt điện, hạn chế tối đa thời gian cắt điện công trình. Chất lượng Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 57 thi công các công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ, đúng qui định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty. 2.2.2 Đặc điểm chung của các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Các dự án đã và đang triển khai tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đều là các công trình xây dựng về hệ thống điện trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm (TBA, đường dây điện cao ha thế . . ) chúng đều có các đặc điểm chung sau: a. Mang tính cá biệt và đơn chiếc: Các công trình xây dựng của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm là sản phẩm của hoạt động xây dựng mang tính đơn chiếc vì phụ thuộc vào nguồn điện cao thế 110kV, môi trường nơi công trình được xây dựng, đòi hỏi hệ thống quy chuẩn, tiểu chuẩn kỹ thuật, các quy trình quy phạm, công nghệ thi công phức tạp và đa dạng. b. Được xây dựng và sử dụng tại chỗ: Các công trình của Công ty đều được xây dựng và sử dụng tại chỗ. Vốn đầu tư các công trình lớn. Thời gian xây dựng thường ngắn nhưng lại nhiều công trình gối đầu nhau, thời gian sử dụng các công trình dài. Vì tính chất này nên khi tiến hành xây dựng, trong quản lý dự án cần chú ý ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, chọn địa điểm xây dựng, khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công xây lắp công trình sao cho hợp lý, tránh phá đi làm lại hoặc sửa chữa không đảm bảo về thời hạn hoàn thành công trình, gây thiệt hại vốn đầu tư của nhà nước, vốn sản xuất của các nhà thầu, giảm tuổi thọ công trình và tăng chi phí sửa chữa bảo dưỡng công trình . . . c. Liên quan đến nhiều ngành, đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư: Để hình thành nên các công trình xây dựng cần phải có sự phối hợp của nhiều ngành cả về phương diện cung cấp các yếu tố đầu vào, thiết kế và cả về phương diện sử dụng công trình. Quận Hoàn Kiếm là trung tâm của thành phố, các công trình xây dựng ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan kiến trúc thành phố và môi trường tự nhiên và do đó liên quan đến nhiều lợi ích cộng đồng, nhất là đối với dân cư địa phương nơi đặt công trình. Do đó vấn đề hài hòa với kiến trúc quy hoạch thành phố, vệ sinh và bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm trong quản lý thi công xây dựng công trình. Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 58 2.2.3. Quy trình và cơ chế quản lý dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 2.2.3.1. Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được tuân thủ theo Hình 2.2. Theo quy trình quản lý này thì nhiệm vụ và chức năng, quyền hạn của từng bên có liên quan được khái quát như sau: a. Đối với chủ đầu tư (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) - Thẩm định, phê duyệt các nội dung về khung tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; - Thẩm định đề cương, dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư; chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án; thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư; thẩm định đề cương, dự toán khảo sát thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu, dự toán công trình, tổng dự toán công trình. - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và các gói thầu xây lắp. - Phê duyệt dự toán các hạng mục tạm tính của gói thầu - Theo dõi đôn đốc triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, quản lý khối lượng theo quy định, bảo đảm an toàn và vệ sinh, bảo vệ môi trường trong xây dựng; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thi công xây dựng tại các dự án. b. Đối với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Với chức năng thay mặt Tổng công ty Điện lục TP Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư các dự án phân chia cụ thể cho từng phòng chức năng như sau: - Phòng Quản lý đầu tư xây dựng + Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch năm đối với các dự án do Công ty quản lý. + Chủ trì ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị để thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát thiết kế lập hồ sơ mời thầu, xây dựng công trình. + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện dự án trong các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng. + Chủ trì công tác tuyển chọn tư vấn cho dự án + Chủ trì công tác lập hồ sơ mời thầu xây lắp, trình duyệt, phát hành hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, đấu thầu tuyển chọn nhà thầu, chấm thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu. Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 59 + Làm thủ tục tổ chức thương thảo để ký kết hợp đồng xây dựng sau khi có kết quả đấu thầu. + Chủ trì tập hợp số liệu để xây dựng kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch vốn hàng năm được giao; phối hợp với các phòng ban khác để điều hòa, điều chỉnh vốn cho dự án. + Giải quyết các nội dung liên quan đến thủ tục về đầu tư xây dựng công trình. + Tham gia hội đồng nghiệm thu cơ sở, các hội đồng bàn giao công trình. + Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong việc thanh quyết toán tư vấn, nhà thầu đã kết thúc thi công. - Phòng Tài chính - Kế toán: + Lập kế hoạch vốn, quản lý theo dõi và cấp phát vốn cho dự án mà Công ty quản lý. + Lập kế hoạch soát xét, quản lý theo dõi các hợp đồng mua sắm thiết bị thuộc các dự án do Công ty quản lý. + Hướng dẫn các chế độ liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính của nhà thầu và các quy định cụ thể của Công ty đến các dự án và các bộ phận hoạt động ở công trường. + Chủ trì công tác quyết toán dự án và làm đầu mối với các cơ quan kiểm toán, thanh tra. - Các phòng, đội theo dõi dự án (Phòng Kỹ thuật, Đội QLVH) + Tổ chức theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng các hợp đồng xây lắp, các hợp đồng tư vấn giám sát; chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật, giải quyết các phát sinh trong việc thực hiện hợp đồng. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành của các nhà thầu tại hiện trường dự án. + Trình duyệt các vấn đề về phát sinh như kỹ thuật, khối lượng của các hợp đồng xây lắp. + Là đầu mối chính trong hội đồng nghiệm thu dự án hoàn thành. 2.2.3.2. Cơ chế quản lý dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Quá trình quản lý dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tuân thủ theo những văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trình tự thực hiện do các cấp Luận văn tốt nghiệp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1 60 có thẩm quyền. Ngoài ra quá trình thực hiện còn tuân thủ theo những văn bản quy định riêng của Công ty. Các văn bản quy phạm pháp luật mà Công ty tuân theo trong quá trình quản lý dự án của mình bao gồm: - Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. - Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ. - Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf000000273447_1039_1951396.pdf
Tài liệu liên quan