Luận văn Phương pháp phương trình đại số chứng minh các hệ thức lượng giác

Mở đầu

Chương 1 Phương pháp phương trình bậc hai chứng minh các

hệ thức lượng giác

1.1. Các tính chất nghiệm của phương trình bậc hai 9

Xây (lựng phương trình bậc hai mới từ phương trình bậc hai (lã biết

4ĩT

Phương trình bậc hai liên quan đến giá trị lượng giác của -T- • 2/4*

1.3.1. Các mệnh (lề liên quan đen giá trị lượng giác của “7“. -T-

2* 4ir

1.3.2. Các hệ thức liên qua đen giá trị lượng giác của -7-. .

5 5 _

Phương trình bậc hai liên quan đến giá trị lượng giác của góc .

1.4.1. Các mệnh (lề liên quan đến giá trị lượng giác cùa góc

1.4.2. Các hệ thức liên quan đến giá trị lượng giác của góc .

Chương 2 Phương pháp phương trình bậc ba chứng minh các hệ thức lượng giác

Các tính chất nghiệm của phương trình bậc ba

Xây (lựng phương trình bậc ba mới từ phương trình bậc ba (lã biết Phương trình bậc ba liên quan đến các giá trị lượng giác của các 7T 5?r 7ĩr

gÓC 18’18'18

2.3.1. Các mệnh (lề liên qua đến giá trị lượng giác của các góc ” 5?r 7tt 18’18’18

 

pdf74 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp phương trình đại số chứng minh các hệ thức lượng giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phuong_phap_phuong_trinh_dai_so_chung_minh_cac_he_t.pdf
Tài liệu liên quan