Luận văn Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI.8

1.1 Một số khái niệm cơ bản.8

1.1.1 Khái niệm về quản lý.8

1.1.2 Khái niệm về quản lý nhà nước.10

1.1.3 Khái niệm về nông thôn .11

1.1.4 Khái niệm về nông thôn mới .12

1.2 Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .14

1.2.1 Đặc trưng, nguyên tắc xây dựng nông thôn mới .14

1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .15

1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .16

1.2.4 Các nhân yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về xây dựng nông thôn mới .26

1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại một số

địa phương ở Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện

Cẩm Xuyên, tĩnh Hà Tĩnh.29

1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại một số

địa phương ở Việt Nam .29

1.3.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Cẩm Xuyên, tĩnh Hà

Tĩnh. 32

pdf118 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trục xã có trồng cây xanh bóng mát đạt 109,49/161,55 km = 67,78%. Tuy nhiên chất lượng cây trồng một số tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn, cây nhỏ, công tác chăm sóc, bảo vệ cây chưa được tốt. Đến tháng 12/2017 có 10/25 xã hoàn thành tiêu chí giao thông. Nhìn chung về tiêu chí nay toàn huyện đang còn đạt thấp so với kế hoạch, các xã chủ yếu quan tâm về khối lượng xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên xã, trục xã, đường thôn xóm và các tuyến đường nội đồng. 44 Tiêu chí 3: Thủy lợi Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tổng số km kênh mương do xã quản lý theo quy hoạch nông thôn mới cần kiên cố hóa của các xã là 491,671 km; trong đó tổng số km kênh mương đã đạt chuẩn là 336,1786 km đạt tỷ lệ 68,4%. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động toàn huyện đạt khoảng 90%. Bên cạnh đó, huyện đã tu sửa, nâng cấp, sữa chữa nhiều cầu cống, kênh mương các loại, phát động phong trào nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến tháng 12/2017 đã có 25/25 xã hoàn thành tiêu chí hệ thống thủy lợi. Tiêu chí 4: Điện nông thôn Đến nay, hệ thống điện cơ bản đáp ứng yêu cầu của ngành điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên. Tất cả các xã trong toàn huyện đều có mạng lưới điện, 100% người dân được sử dụng điện tương đối an toàn từ các nguồn. Các xã có hệ thống điện xuống cấp đã được dự án năng lượng điện REEII đầu tư xây dựng, hiện nay một số xã đã đưa vào sử dụng. Về tiêu chí này trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hoàn thành về đích trước kế hoạch nhờ trong thời gian qua có nhiều chương trình dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điện trung áp, hạ áp, trạm biến thế, như dự án điện REII; làm mới được 194,46 km đường dây trung áp và hạ áp, lắp đặt mới 11.156 công tơ. Đến 12/2017 có 25/25 xã có 100% số hộ sử dụng điện an toàn. Tuy nhiên, hiện nay còn một số khu vực địa phương có bán kính cấp điện xa >1 km, điện áp thấp, hành lang an toàn lưới điện, chiều cao các cột, trụ chưa được đảm bảo, tiết diện dây dẫn sau công tơ và cột chống, cột trụ dây dẫn vào nhà dân chưa đạt bảo tiêu chuẩn. Đặc biệt, việc đầu tư và phát triển hệ thống lưới điện ở Cẩm Xuyên trong những năm qua chậm hơn tốc độ phát triển kinh tế nên hệ thống trạm biến áp, đường dây điện nhiều nơi còn chưa 45 đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt nhất là vào những khi cao điểm, thời gian mất điện còn nhiều. Tiêu chí 5: Trường học Toàn huyện đến nay có 76 trường (Mầm non 27, Tiểu học 27, THCS 17, THPT 5) và 1 Trung tâm GDTX-HN&DN, có 1.069 phòng học. Trong đó 662 phòng học cao tầng, 376 phòng học kiên cố, 38 phòng học đã xuống cấp, 25 phòng học tạm chờ hoàn thiện các phòng học kiên cố, phòng học cao tầng. Các thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu, tivi, máy photocoppy, máy scan đã có ở tất cả các trường học trong toàn huyện. Đến nay, Tổng số trường học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia là 53/76 trường, chiếm 70%. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng NTM về giáo dục được tập trung chỉ đạo. Đến tháng 12/2017 có 16/25 xã hoàn thành tiêu chí trường học. Cùng lồng ghép với các chương trình dự án và chủ trương sáp nhập trường, giảm lớp của huyện, trong 6 năm qua, các trường trên toàn huyện đang ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, đầu tư nâng cấp, làm mới cơ sở hạ tầng để giữ đạt chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn, đã có 28 trường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà ăn, sân, đường, cổng, nhà vệ sinh để đảm bảo đạt chuẩn với số vốn chủ yếu lồng ghép các dự án, chương trình và một phần do dân góp và ngân sách xã. Tuy nhiên, Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều điểm trường cơ sở vật chất đã bắt đầu xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa Về nhà văn hóa xã: Tổng số xã đã có nhà văn hóa xã là 23/25 xã. Trong đó có 19 xã có nhà văn hóa, 2 xã chưa có nhà văn hóa xã (Cẩm Thịnh và Cẩm Nhượng). 46 Về khu thể thao xã: Có 21 xã có khu thể thao, 4 xã chưa có khu thể thao xã (Cẩm Thịnh, Cẩm Dương, Cẩm Trung, Cẩm Mỹ). Các khu thể thao xã đều thiếu sân khấu ngoài trời, khuôn viên thiếu hàng rào cây xanh, rảnh tiêu, thoát nước. Về nhà văn hóa thôn: Tổng số nhà văn hóa thôn có diện tích đạt quy định là 180/234 thôn, đạt tỷ lệ 76,9%. Trong đó có 103 thôn đạt chuẩn về tiêu chí nhà văn hóa thôn, 54 thôn có nhà văn hóa chưa đạt về diện tích. Đa số các nhà văn hóa còn thiếu các công trình phụ trợ và các thiết chế. Về khu thể thao thôn: Có 125 khu thể thao thôn đạt chuẩn, 119 khu thể thao thôn chưa đạt, 100% số xã chưa bố trí điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi đúng quy định. Đến tháng 12/2017 có 6/25 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn Toàn huyện có 23 chợ/ 20 xã. Trong đó 5 xã không có chợ nằm trong quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh, 3 xã có 2 chợ. Đến nay có 19/19 xã có chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý. Có 11 chợ đã được đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ bản đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, buôn bán của nhân dân trên địa bàn. Đối với các xã không có chợ, hiện nay đa số xã chưa có cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini đạt chuẩn theo quy định. Đến tháng 12/2017 đã có 19/25 xã đạt chuẩn tiêu chí về chợ nông thôn. Tiêu chí 8: Bưu điện Phát triển bưu chính viễn thông ở nông thôn không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ dân trí, tiếp cận thị trường, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 22/25 xã đã có điểm bưu điện văn hóa xã và có internet đến thôn xóm. 47 Tuy nhiên hiện nay các điểm bưu điện văn hóa xã đa số không được đầu tư, củng cố, bị xuống cấp, có 1 điểm đang còn thuê nhà dân để hoạt động. Hệ thống truyền thanh xã đã được đầu tư nâng cấp, đến nay các xã trên toàn huyện cơ bản đã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, 22/25 xã có trang Web, Có gần 80% cán bộ, công chức xã có máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, 100% công chức xã đã được sử dụng các phần mềm hỗ trợ quả lý, điều hành, tác nghiệp. Đến tháng 12/2017 toàn huyện có 22/25 xã hoàn thành tiêu chí này. Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Nhìn chung nhà ở dân cư có sự chuyển biến nhanh về chất lượng do thu nhập và nhu cầu của người dân ngày càng tăng. Các cấp các ngành đã và đang cùng các tổ chức, đơn vị, cá nhân và các xã thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ già cả neo đơn. Nhà ở là tiêu chí rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tuy nhiên đây là tiêu chí rất khó khăn cho nhiều địa phương. Bởi hiện nay, thực trạng nhà ở trên địa bàn hầu hết đều tự phát, người dân tùy vào điều kiện kinh tế của gia đình mà xây dựng theo quy mô, kết cấu khác nhau, vì vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Ở một số địa phương hiện nay đang còn nhà tạm, dột nát thuộc diện hộ nghèo, khó khăn chưa được nâng cấp, xây mới. Tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng ước đạt 90,8%, nhiều hộ nhà chưa đảm bảo bền vững, an toàn. Đến tháng 12/2017 toàn huyện đã có 22/25 xã hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư. Tiêu chí: Thu nhập Thu nhập của dân cư nông thôn huyện Cẩm Xuyên ngày càng được cải thiện. Năm 2017 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 33 triệu đồng. 48 Đến tháng 12/2017 đã có 21/25 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập. Còn lại thu bình quân đầu người của các xã đều thấp. Điều này dễ dẫn đến tình trạng các xã trong huyện đua nhau bỏ nông nghiệp, muốn sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp, phát triển đô thị thật nhiều, tăng thu nhập. Xác định đây là tiêu chí khó và quan trọng nhất trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, các cấp luôn ưu tiên các nguồn vốn đầu tư các chương trình, dự án nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tuy nhiên nguồn vốn hạn chế, đặc thù của huyện Cẩm Xuyên là thuần nông, lao động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 80%, các ngành nghề khác không đáng kể, vì vậy việc nâng cao thu nhập của người dân theo yêu cầu tiêu chí NTM cả hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách quyết liệt. Tiêu chí 11: Hộ nghèo Tổng số hộ nghèo tính năm 2017, thực hiện phương pháp điều tra hộ nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn huyện có 5.079 hộ nghèo, 11.182 khẩu nghèo, tỷ lệ 12,37%. Cẩm Xuyên đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế hướng tới thoát nghèo bền vững như tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cùng chung tay góp phần hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã và đang thực hiện, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, thông qua các chính sách hỗ trợ vốn vay trên các lĩnh vực: giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện giảm nghèo hàng năm chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Đến tháng 12/2017 chỉ có 16/25 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. 49 Tiêu chí số 12: Cơ cấu lao động Tổng số lao động trong độ tuổi làm việc của toàn huyện hơn 68.765 người chiếm 45,99%. Trong đó lao động nông thôn chiếm 76,27% còn lại 23,73% là lao động tham gia các lĩnh vực khác. Đến năm 2017 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn toàn huyện là 64.002/68.765 lao động, đạt 93,08%. Đến tháng 12/2017 toàn huyện có 25/25 xã đạt yêu cầu. Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất Tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất đã có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho nhân dân, đồng thời thành lập mới các tổ chức sản xuất. Trong 7 năm qua, toàn huyện hiện có 916 tổ hợp tác, 158 hợp tác xã và 264 doanh nghiệp (không tính các thị trấn); không còn xã trắng về tổ chức sản xuất. Bước đầu các tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác đã đi vào hoạt động và đạt được một số kết quả rõ nét, nhất là trên lĩnh vực môi trường, dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp chưa cao. Trong giai đoạn 2011 đến 2016, toàn huyện thành lập mới được 1.311 trong đó 223 mô hình lớn, 152 mô hình vừa, 936 mô hình nhỏ. Tuy nhiên, nhiều mô hình không bền vững, liên doanh, liên kết còn hạn. Song song với việc hình thành các hình thức tổ chức sản xuất mới, huyện đã định hướng và phát triển phương thức sản xuất theo hướng liên kết, tập trung vào hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Điển hình như mô hình nuôi ốc hương thương phẩm tại xã Cẩm Lĩnh, nuôi cá rô phi đơn tính công nghiệp tại Cẩm Hưng; Mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng hóa VTNA2 426 ha vụ hè thu 2012 tại xã Cẩm Bình, mô hình liên kết sản xuất gạo hữu cơ ở Cẩm Thành, mô hình nuôi lợn liên kết Công ty Cổ Phần Chi Nhánh Mitraco ở Cẩm Thành, Cẩm Dương, Cẩm Lạc, Cẩm Hòa, mô hình nuôi lợn liên kết với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P tại Cẩm Minh, Cẩm Hòa, Cẩm Hưng, thị trấn Cẩm Xuyên... 50 Nhìn chung công tác phát triển sản xuất trong 7 năm qua được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các nội dung như thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng và nhân rộng mô hình nhất là các mô hình liên doanh liên kết. Tuy nhiên bước đầu các hợp tác xã, tổ hợp tác mới hình thành nên còn có một số chưa đánh giá được hiệu quả hoạt động, các mô hình được xây dựng nhiều, hiệu quả đã thể hiện nhưng nảy sinh vấn đề khó khăn trong xử lý môi trường, cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm. Tính đến tháng 12/2017, trên phạm vi toàn huyện đã có 15/25 xã đã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Tiêu chí số 14: Giáo dục Giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đến năm 2016 toàn huyện có 25/25 xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 25/25 xã đạt xóa mù chữ đạt mức 2, 25/25 xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 6/25 xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức 2, 19/25 xã đạt mức 3, tỷ lệ tốt nghiệp THCS được học THPT, bổ túc, học nghề đạt 92,9%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 33%, Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33,88%. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng NTM về giáo dục được tập trung chỉ đạo, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giáo dục được tăng cường. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư, công tác giáo dục trong những năm qua được đặc biệt quan tâm, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được nâng cao, hệ thống trường, lớp, trang thiết bị dạy học được tập trung đầu tư, nâng cấp. Đến tháng 12/2017 có 23/25 xã đạt tiêu chí giáo dục. Tiêu chí số 15: Y tế Khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư 51 nâng cấp, đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, y đức. Hoạt động y tế dự phòng, mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về y tế được tổ chức thường xuyên, toàn huyện có 25/27 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm toàn huyện đạt 85%, 26/27 trạm y tế có Bác sỹ, đạt tỷ lệ 96%. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 1 bệnh viện đa khoa, 3 phòng khám đa khoa đặt tại các vùng trung tâm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Các xã chưa đạt chủ yếu do cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trạm y tế xã không đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 4 trạm y tế xã cần xây mới nhà khám chữa bệnh, gồm: Cẩm Lĩnh, Cẩm Sơn, Cẩm Hà, Cẩm Lộc. Các xã đạt đạt chuẩn y tế nhưng trạm y tế xã cần có đầu tư nâng cấp hàng năm như: Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Bình. Nhìn chung công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được quan tâm, chất lượng các dịch vụ ngành ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ người dân khám chữa bệnh tại trạm y tế xã ngày càng nhiều, giảm được áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên. Tuy nhiên, còn nhiều trạm y tế thiếu trang thiết bị y tế, nhiều trang thiết bị đã lạc hậu và hư hỏng, thiếu giường bệnh, chất lượng và thái độ phục vụ tại một số nơi chưa cao. Đến tháng 12/2017 có 22/25 xã đạt tiêu chí y tế. Tiêu chí số 16: Văn hóa Các phong trào văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia; có 78% thôn, tổ dân phố văn hoá; 85% gia đình văn hóa; 39% gia đình thể thao, 100% số hộ được xem truyền hình, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được giữ gìn và phát huy, mô hình du lịch trải nghiệm 52 nông thôn mới gắn với phát triển các giá trị văn hóa ở khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, từng bước định hình và đi vào hoạt động. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh được phổ biến sâu rộng dưới mọi hình thức. Triển khai tích cực, có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào xây dựng nếp sống văn minh. Các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo từ nhiều nguồn vốn. Các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, nhất là công tác tổ chức các chương trình văn nghệ, mít tinh chào mừng các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội và các ngày lễ lớn của đất nước, xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa. Tuy nhiên, chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động lễ hội còn bộc lộ nhiều hạn chế cần được khắc phục. Cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nội dung của phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa. Đến tháng 12/2017 có 22/25 xã đạt tiêu chí văn hóa. Tiêu chí số 17: Môi trường Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới gắn với tập trung xử lý các vấn đề về vệ sinh môi trường khu vực bờ biển, các trục đường giao thông, khu chăn nuôi tập trung. Công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải gắn với phong trào “5 không 3 sạch” được tăng cường, đã có hơn 8.958 tấn rác thải được thu gom đưa về xử lý tại nhà máy xử lý rác Cẩm Quan đúng quy định. Xây dựng thêm 385 tổ phụ nữ nhà sạch vườn đẹp với 4.382 thành viên, xây dựng mới 4.887 hố ủ phân hữu cơ tại hộ gia đình, tiêu biểu Cẩm Lạc, Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc, 350 mô hình nệm lót sinh học trong chăn nuôi, 7521 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn. 53 Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện là 137.542/151.723 người đạt 90,65%, tỷ lệ người dân sử dụng nước máy tập trung là 30.910/151.9723 người, đạt 24%. Trên địa bàn hiện có 4 nhà máy nước sạch, tổng công suất 5.754 m3/ngày đêm. Đến nay có 8 xã, thị trấn sử dụng nước máy: Cẩm Quan, Cẩm Nhượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Huy và thị trấn Cẩm Xuyên. Đường làng, ngõ xóm, vườn hộ từng bước được chỉnh trang theo hướng xanh sạch đẹp. Tuy vậy một số xã phong trào chưa thực sự mạnh, một số hộ dân chưa tự giác thực hiện. Toàn huyện có 90 nghĩa trang được quy hoạch, tuy nhiên nhiều nghĩa trang chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa triển khai xây dựng. Toàn huyện có 24/25 xã đã có HTX, 1 xã có THT vệ sinh môi trường, cơ bản đáp ứng được công tác thu gom vận chuyển rác thải, nhiều giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại được nhân dân áp dụng; nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân có chuyển biến. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên môi trường ở khu vực nông thôn một số nơi đang bị ô nhiễm cơ bản do chăn nuôi phát triển trong khu dân cư như Cẩm Thành, Cẩm Hưng. Đến tháng 12/2017 có 11/25 xã đạt tiêu chí môi trường. Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh Hệ thống chính trị từ cơ sở đến huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động, quan tâm bổ sung quy hoạch cán bộ nữ, phân công phân nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới rõ ràng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác sáp nhập thôn xóm được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, soát xét, xây dựng phương án sát nhập đảm bảo phát huy hiệu quả. Tổng số cán bộ, công chức xã hiện có 534 người. Trong đó có 425 cán bộ, công chức đã qua đào tạo từ trung cấp trở lên, 3 người đã qua đào tạo sơ 54 cấp, còn 106 người chưa qua đào tạo. Về lý luận chính trị có 285 người đã qua đào tạo từ trung cấp trở lên, 63 người qua đào tạo sơ cấp, còn lại 186 người chưa qua đào tạo. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa. Về tiếp cận pháp luật, các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Về bình đẳng giới hiện nay chỉ có 10 xã có nữ làm lãnh đạo. Hệ thống chính trị trong toàn huyện thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Với 25 tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn. Trong đó có 25 Đảng bộ xã, 02 Đảng bộ thị trấn, có 314 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các xã đã xây dựng và hoàn thiện các tổ chức đoàn thể, cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ. Đảng bộ, chính quyền các xã đã tích cực, làm tốt công tác tổ chức và củng cố xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hết mình vì công việc, quyết tâm và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã củng cố cơ cấu tổ chức, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động cùng Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong việc tham gia tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện công tác phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tất cả các xã trong huyện đều có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện theo quy định, các tổ chức chính trị cơ sở đang từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đối với chính quyền cơ sở đã thực hiện cơ bản chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh chuyên môn thông qua thi tuyển công khai. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai xây dựng hệ thống quản lý theo 55 tiêu chuẩn ISO, kiện toàn đội ngũ chuyên môn giải quyết thủ tục theo cơ chế một của từ huyện đến xã. Thực hiện tốt việc phân công giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã một số nơi còn bất cập, có nơi còn hiện tượng buông lỏng quản lý đất đai. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở còn hạn chế. Đến tháng 12/2017 có 16/25 xã đạt tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh. Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội An ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vững ổn định, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào XDNTM" được đẩy mạnh. Các xã đảm bảo các chỉ tiêu về quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo hoạt động đúng quy định. Việc đấu tranh các loại tội phạm được đề ao cảnh giác và thực hiện thường xuyên; các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định được giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được chú trọng. Phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các xã, cụm dân cư được đẩy mạnh, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn xẩy ra ở cơ sở, không phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông chưa giảm. Đến tháng 12/2017 có 22/25 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội. Khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu Xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, 100% số 56 thôn, tổ dân phố phát động xây dựng khu dân cư mẫu, mỗi xã, thị trấn tập trung xây dựng điểm một khu dân cư đạt chuẩn; các xã đã về đích, mỗi xã phấn đấu hoàn thành thêm từ 1-3 khu dân cư. Đến năm 2017 có trên 5.733 hộ phá bỏ vườn tạp, có thêm 12 khu dân cư cơ bản đạt yêu cầu của bộ tiêu chí theo Quyết định 33 của UBND tỉnh, nâng tổng số lên 25 thôn đạt chuẩn; đăng ký xây dựng mới 334 vườn mẫu, trong đó có gần 125 vườn cơ bản đạt chuẩn, nâng tổng số vườn đạt chuẩn lên 491 vườn. các khu dân cư tiêu biểu được nâng mức độ đạt chuẩn trong năm như Yên Giang, Yên Thành Cẩm Yên, Đông trung, Trung Trạm, Vinh thái Cẩm Bình, Nam Yên Cẩm Nam, thôn 2 Cẩm Thăng. Xây dựng khu dân cư mẫu được tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm sáng tạo, vai trò của ban phát triển thôn được phát huy tối đa, mỗi đảng viên là một nòng cốt tiêu biểu; các chi hội, chi đoàn được phân công nhiệm vụ rõ ràng; mỗi gia đình, tổ liên gia đều ra sức thi đua thực hiện; các điển hình tiêu biểu hàng ngày được xã, thôn xóm nêu gương, biểu dương trên các phương tiện truyền thanh, các cuộc họp, hội nghị. Ở các xã đã đạt chuẩn, phong trào tiếp tục được lan tỏa, nhiều thôn trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư mẫu của toàn tỉnh, được nhân dân nhiều nơi đến tham quan học tập kinh nghiệm. Đến tháng 12/2017 có 6/25 xã đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. 57 Bảng 2.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới huyện Cẩm xuyên đến năm 2017 TT Tiêu chí Số xã đã hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành(%) 1 Quy hoạch 25 100% 2 Giao thông 10 40% 3 Thủy lợi 25 100% 4 Điện 21 84% 5 Trường học 16 64% 6 Cơ sở vật chất văn hóa 6 24% 7 Chợ nông thôn 19 76% 8 Bưu điện 22 88% 9 Nhà ở dân cư 22 88% 10 Thu nhập 21 84% 11 Hộ nghèo 16 64% 12 Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên 25 100% 13 Hình thức TCSX 15 60% 14 Giáo dục 23 92% 15 Y tế 22 88% 16 Văn hóa 22 88% 17 Môi trường 11 44% 18 Hệ thống tổ chức chính trị 16 64% 19 An ninh trật tư xã hội 22 88% 20 Khu dân cư kiểu mẫu 6 24% "Nguồn: Báo cáo kết quả XD NTM huyện Cẩm Xuyê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_xay_dung_nong_thon_moi_tai_dia.pdf
Tài liệu liên quan