Tóm tắt Luận văn Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong luật hình sự Việt Nam

Căn cứ vào nội dung của pháp lệnh thì thấy có một quan điểm có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị và pháp lý đó là: mọi âm mưu phạm tội, hành động phạm tội đều bị trừng trị.Quy định về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ở thời điểm này xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta trong thời ký đó và thể hiện rõ tình thần chủ động phòng, chống các biểu hiện của tội này khi còn là mầm mống

 

 

pdf24 trang | Chia sẻ: Lavie11 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong luật hình sự Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhs_nguyen_duc_luc_toi_hoat_dong_nham_lat_do_chinh_quyen_nhan_dan_trong_luat_hinh_su_viet_nam_1661_19.pdf
Tài liệu liên quan