Luận văn Sử dụng lý thuyết nửa nhóm giải tích để chứng minh tính tồn tại nghiên cứu của một hệ phản ứng các chất xúc tác ức chế

1 Kiến thức chuẩn bị 1

1.1 Không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach . 1

1.1.1 Không gian các hàm kha vi hên tục 1

1.1.2 Không gian các hàm liên tục Holder 3

1.1.3 Không gian các hàin liên tục Holder có trọng 3

1.1.4 Không gian các h<àm giải tích 4

1.2 Toán từ tuyến tính 4

1.2.1 Hạn ché của toán tử tuyến tính 5

1.2.2 Tập giải tlntc. tập phổ và Tích phân Dunford 5

1.2.3 Nửa nhóm liên tục mạnh 6

1.2.4 Nửa nhóm giải tích 7

1.3 Nội suy không gian Banach 8

1.4 Không gian và các toán tử liên hợp 9

1.4.1 Không gian đối ngẫu 9

1.4.2 Không gian liên hợp 9

1.4.3 Toán tử liên hợp 10

1.5 Ngoại suy không gian Banach 11

1.6 Toán từ tuyến tính liên kết với dạng tựa tuyến tính 12

1.6.1 Dạng tựa tuyến tính và toán tử liên kết 12

1.6.2 Dạng liên hợp và toán từ liên hợp 13

1.7 Không gian Sobolev-Lebesgue 14

1.7.1 Biên cùa miền 14

1.7.2 Không gian Sobolev với cắp nguyên 15

1.7.3 Không gian Sobolev-Lebesgue trong Rn 15

1.7.4 Không gian Sobolev-Lebesgue trong R2. hoặc trong một miền bị

chặn 16

1.7.5 Các định lí nhúng 17

 

pdf54 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sử dụng lý thuyết nửa nhóm giải tích để chứng minh tính tồn tại nghiên cứu của một hệ phản ứng các chất xúc tác ức chế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_hoangthetuan_2012_136_1869416.pdf
Tài liệu liên quan