Luận văn Sự phản xạ, khúc xạ của sóng quasi p đối với biên phân chia có độ nhám cao

Lời mở dầu

3

1 Sự phàn xạ, khúc xạ cùa sóng qP dối vơi biên phân chia dỏ

nhám cao. Phương pháp truyền thống 6

1.1 Phát biểu bài toản 6

1.2 Các phương trình cơ bản và điều kiện liên tục 8

1.3 Thuần nhất hỏa biên phân chia 9

1.4 Hệ số phàn xạ. khúc xạ 10

2 Sự phàn xạ, khúc xạ cùa sóng qP dối vơi biên phản chia dô

nhám cao. Phát biểu Stroh 15

2.1 Phát biẻu Stroh 15

2.2 Nghiệm cùa (2.6) đói với các bán không gian. Sóng phàn xạ vã

sóng khúc xạ 17

2.3 Hộ số phân xạ. khúc xạ 22

2.1 Một số ví dụ sẮ 25

Kết luận 30

'lãi liệu tham kháo

30

 

pdf20 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Sự phản xạ, khúc xạ của sóng quasi p đối với biên phân chia có độ nhám cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003368_1_8571_2002668.pdf
Tài liệu liên quan