Luận văn Tạo dòng tế bào nấm men saccharomyces cerevisiae biểu hiện gen mã hóa enzym anpha -Amylase trên bề mặt tế bào

(Bản scan)

Luận văn Tạo dòng tế bào nấm men saccharomyces cerevisiae biểu hiện gen mã hóa enzym anpha -amylase trên bề mặt tế bào

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu phương pháp

Chương 3: Kết quả biện luận

Chương 4: Kết luận đề nghị

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2468 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tạo dòng tế bào nấm men saccharomyces cerevisiae biểu hiện gen mã hóa enzym anpha -Amylase trên bề mặt tế bào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan