Luận văn Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương

Mục lục

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Kiến thức cơ sở 5

1.1 Trường định giá, trường phi Archimed. . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Tập xác định duy nhất, đa thức xác định duy nhất . . . . . 7

1.3 Lý thuyết Nevanlinna trên trường đặc số dương. . . . . . . . 8

2 Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương 11

2.1 Tập không xác định duy nhất và cứng affine trong trường đặc

số dương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Định lý cơ bản về tập xác định duy nhất. . . . . . . . . . . . 15

2.3 Những ví dụ về tập xác định duy nhất. . . . . . . . . . . . . 21

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tài liệu tham khảo 32

pdf34 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương.pdf
Tài liệu liên quan